TAILIEUCHUNG - Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - Bài 2: Hạ tầng hệ thống cáp mạng

Nội dung: Môi trường truyền cáp mạng; Các yêu cầu cho hệ thống cáp; Câu hỏi ôn tập. Mục tiêu bài học: Mô tả được đặc tính vật lý của các loại cáp đồng trục (Coaxial cable), cáp xoắn đôi (Twisted Pair), cáp sợi quang (Fiber Optic); So sánh được ưu , nhược điểm của từng loại cáp | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http hỊmđ thiết bị và kỹ thuật thi công mang 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 HẠ TẦNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ MẠNG Bài 2 HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MẠNG Bài 3 TIÊU CHUẨN THI CÔNG MẠNG Bài 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠnG Bài 5 KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LAN Bài 6 KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG WLAN Bài 7 MÁY CHU CHUYÊN DỤnG Bài 8 CƠ BẢN VỀ CẤU HÌnH CISCO IOS ÔN TẬP THI CUỐI MÔN BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 2 HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MẠNG 4- Môi trường truyền cáp mạng -I- Các yêu cầu cho hệ thống cáp -I- Câu hỏi ôn tập 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC 4- Mô tả được đặc tính vật lý của các loại cáp đồng trục Coaxial cable cáp xoắn đôi Twisted Pair cáp sợi quang Fiber Optic 4- So sánh được ưu nhược điểm của từng loại cáp 4- Lựa chọn cáp phù hợp để thi công hệ thống mạng LAN TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Môi trường truyền cáp mạng Môi trường truyền cáp mạng thông dụng gồm có cáp đồng trục cáp xoắn đôi cáp quang. 4- Coaxial cable cáp đồng trục Twisted-Pair Cable cáp xoắn đôi 4- Fiber optics cable cáp sợi quang 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Môi trường truyền cáp mạng 4- Coaxial cable cáp đồng trục o Thinnet Cáp Thinknet Sử dụng cho mạng LAN trong tòa nhà Tốc độ truyền 10 Mbps Độ dài tốc đa 185 m segment Terminator đầu nối BNC cỗ chữ T BNC-T Ethernet 10Base2 topology Bus

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    6    0    11-08-2020
25    5    0    11-08-2020
7    4    0    11-08-2020
13    7    0    11-08-2020
59    8    0    11-08-2020
4    4    0    11-08-2020
5    2    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN