TAILIEUCHUNG - Bài 2: CẤU HÌNH VÀ TỐI ƯU HỆ THỐNG MS WINDOWS VISTA

Mục đích: Tối ưu hóa hệ thống Vista, cấu hình giao diện Windows Aero, cấu hình kết nối mạng, chia sẽ dữ liệu, bảo mật Vista với Windows Defender và Firewall. Nội dung: Cấu hình hệ thống; Cấu hình bảo mật kết nối mạng; Câu hỏi ôn tập. | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http 7 MH MĐ QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 CÀI ĐẶT VÀ NÂNG CẤP MS WINDOWS VISTA Bài 2 CẤU HÌNH VÀ TỐI ƯU HỆ THỐNG MS WINDOWS VISTA Bài 3 XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN Bài 4 QUẢN Trị tài khoản USER COMPUTER VÀ GROUP Bài 5 Quản trỊ truy xuất tài nguyên file printer Bài 6 Quản trỊ môi trường mạng GROUP Policy Bài 7 Giám SáT hoạt động server Bài 8 QUẢN TRỊ LƯU TRỬ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU Bài 9 Quản trỊ sự cố ms windows server Bài 10 GIỚI THIỆU đặc trưng ms windows phiên bản mới ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTTiSPACE Website http Bài 2 CẤU HÌNH VÀ TỐI ƯU HỆ THÔNG MS WINDOWS VISTA Tối ưu hóa hệ thống Vista cấu hình giao diện Windows Aero cấu hình kết nối mạng chia sẽ dữ liệu bảo mật Vista với Windows Defender và Firewall. 4- Cấu hình hệ thống 4- Cấu hình bảo mật kết nối mạng 4- Câu hỏi ôn tập solace 1 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT SPACE Website http Cấu hình hệ thống Cấu hình những chức năng của HĐH hành để hệ thống hoạt động tối ưu nhất. Cấu hình Starup System config giao diện pagefile. 4- Advanced System Optimize 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Cấu hình hệ thống 4- Tối ưu hệ thống Virtual Memory Là bộ nhớ hệ thống được tạo ra từ hệ điều hành và nằm trong ổ cứng. kết hợp không gian trống tạm thời trên ổ đĩa cứng với RAM máy tính Khi máy tính chạy nhiều chương trình khiến bộ nhớ RAM ít đi o Bộ nhớ ảo sẽ chuyển dữ liệu từ RAM tới một khoảng trống được gọi là tệp trung gian paging file . o Giúp giải phóng RAM và ứng dụng có thể tiếp tục chạy mà không bị ảnh hưởng ìtíacp TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Cấu hình hệ thống Website http 4- Tối ưu hệ thống o Cách Cấu Hình Bộ Nhớ Ảo Chọn Start Control Panel System Bên khung trái của cửa sổ System chọn Advanced system settings Trong tab Advanced chọn nút Settings dưới mục Performance Trong tab .