TAILIEUCHUNG - Bài 7: GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SERVER

Mục đích: Giám sát các vấn đề liên quan đến Server để nhằm bảo đảm Server hoạt động liên lục và hiệu quả. Giám sát về CPU, RAM, HDD, Networking. Nội dung: Phương thức quản trị Server; Giám sát hoạt động của Server; Câu hỏi ôn tập. | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MH MĐ QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 CÀI ĐẶT VÀ NÂNG CẤP MS WINDOW VISTA Bài 2 CẤU HINH và tối ỨU hệ thống ms window vista Bài 3 XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN Bài 4 QUẢN Trị tài khoản USER COMPUTER VÀ GROUP Bài 5 Quản trỊ truy xuất tài nguyên file printer Bài 6 Quản trỊ môi trường mạng GROUP Policy Bài 7 GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SERVER Bài 8 QUẢN TRỊ LƯU TRỬ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU Bài 9 Quản trị SỰ CỐ MS WINDOWS SERVeR Bài 10 GIỚI THIỆU đặc trưng ms windows phiên bản mới ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http 7 Bài 7 GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SERVER Giám sát các vấn đề liên quan đến Server để nhằm bảo đảm Server hoạt động liên lục và hiệu quả. Giám sát về CPU RAM HDD Networking. 4- Phương thức quản trị Server Giám sát hoạt động của Server Câu hỏi ôn tập 1 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Mục tiêu bài học 4- Nhận biết và sử dụng các công cụ quản trị phù hợp 4- Quản trị Server bảo mật với RunAS 4- Giám sát các thành phần và nhận biết nguyên nhân thắt cổ chai Server 4- Đưa ra giải pháp nâng cấp thêm và thay mới CPU RAM Disk Network các giải pháp nhằm tăng hiệu suất hoạt động của máy chủ TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Phương thức quản trị Server Phần này trình bày những thao tác công cụ và các quyền được yêu cầu để quản lý một server và giải thích những khái niệm của việc quản lý từ xa và quản lý máy local. Các công cụ quản trị o MMC Computer Management Remote Desktop 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Phương thức quản trị Server -4- Cấp quyền quản trị Server dựa vào các nhóm bảo mật tạo sẳn của hệ thống Built-in domain local group Mô tả Administrators Các thành viên của Administrators group có thể thực hiện các chức năng mà hệ điều hành hỗ trợ. Backup Operators Có thể backup và phục hồi các tập tin bằng cách .

TÀI LIỆU HOT