TAILIEUCHUNG - Bài 9: QUẢN TRỊ SỰ CỐ MS WINDOWS SERVER

Mục đích: Nắm rõ các sự cố thường xảy ra trên Server và đưa ra các giải pháp để phòng ngừa đề phòng các sự cố có thể xảy ra. Nội dung: Giới thiệu sự cố và khắc phục; Sao lưu hệ thống; Phục hồi hệ thống; Triển khai Windows Update; Chẩn đoán và xử lý lỗi, Câu hỏi ôn tập. | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http hỉ MH MĐ QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 CÀI ĐẶT VÀ NÂNG CẤP MS WINDOWS VISTA Bài 2 CẤU HINH và tối ỨU hệ thống ms windows vista Bài 3 XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN Bài 4 QUẢN Trị tài khoản USER COMPUTER VÀ GROUP Bài 5 QUẢN TRỊ TRUY XUẤT TÀI NGUYÊN FILE PRINTER Bài 6 QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG GROUP POLICY Bài 7 Giám SáT hoạt động server Bài 8 QUẢN TRỊ LƯU TRỬ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU Bài 9 QUẢN TRỊ Sự CỐ MS WINDOWS SERVER Bài 10 GIỚI THIỆU ĐẶC TRƯNG MS WINDOWS PHIÊN BẢN MỚI ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Mài 9 QUẢN TRỊ Sự CỐ HỆ THỐNG MÁY CHỦ Nắm rõ các sự cố thường xảy ra trên Server và đưa ra các giải pháp để phòng ngừa đề phòng các sự cố có thể xảy ra. 4- 4- 4- 4- 4- 4- Giới thiệu sự cố và khắc phục Sao lưu hệ thống Phục hồi hệ thống Triển khai Windows Update Chẩn đoán và xử lý lỗi Câu hỏi ôn tập 1 8 26 2009 4- Hiểu biết và xử lý sự cố máy chủ 4- Dùng các phương pháp xử lý lỗi Hệ Điều Hành 4- Quản trị Windows Update TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu sự cố và khắc phục Máy chủ sau một thời gian hoạt động phát sinh nhiều lỗi và gây nhiều sự cố về phần cứng phần mềm và hệ thõng. Sự cố phần cứng õ RAM o HDD o Mainboard o Nguồn o Không tương thích phần cứng mới s D à ce 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Giới thiệu sự cố và khắc phục Website http 4- Sự cố quá tải o Virus o Thiếu bộ nhớ RAM o CPU

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    7    0    11-08-2020
11    5    0    11-08-2020
3    6    0    11-08-2020
121    17    0    11-08-2020