TAILIEUCHUNG - Để tiếp thị hiệu quả từ các cuộc triển lãm thương mại

Tham gia triển lãm là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc tiếp thị của doanh nghiệp. Susan Friedmann - một chuyên gia trong lĩnh vực marketing qua các sự kiện và hội họp - đưa ra 10 lời khuyên sau đây giúp các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao về mặt marketing khi tham gia một cuộc triển lãm. 1. Có một kế hoạch marketing tại cuộc triển lãm phù hợp với chiến lược marketing chung của doanh nghiệp Trước khi tham gia một cuộc triển lãm thương mại, doanh nghiệp cần có một chiến lược. | Để tiếp thị hiệu quả từ các cuộc triển lãm thương mại Tham gia triển lãm là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc tiếp thị của doanh nghiệp. Susan Friedmann - một chuyên gia trong lĩnh vực marketing qua các sự kiện và hội họp - đưa ra 10 lời khuyên sau đây giúp các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao về mặt marketing khi tham gia một cuộc triển lãm. 1. Có một kế hoạch marketing tại cuộc triển lãm phù hợp với chiến lược marketing chung của doanh nghiệp Trước khi tham gia một cuộc triển lãm thương mại doanh nghiệp cần có một chiến lược marketing chung dài hạn và một kế hoạch marketing tại cuộc triển lãm thương mại mang tính chiến thuật ngắn hạn . Để các cuộc triển lãm thương mại trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ cho các nỗ lực marketing kế hoạch marketing tại cuộc triển lãm phải phù hợp với chiến lược marketing chung của doanh nghiệp. Cần xác định rõ mục tiêu tham gia triển lãm của mình để tăng thị phần từ khách hàng hiện tại để giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ mới cho khách hàng hiện tại hay khách hàng mới hoặc để giới thiệu sản phẩm mới cho thị trường mới 2. Xây dựng một chương trình quảng bá phù hợp với mục tiêu đề ra Các hoạt động quảng bá là một phần quan trọng của marketing và phải được thực hiện trước trong và sau triển lãm. Đa số các doanh nghiệp tham gia triển lãm không phối hợp được nhuần nhuyễn các hoạt động quảng bá ở cả ba giai đoạn. Ngân sách là một vấn đề khác mà doanh nghiệp nên cân nhắc để sử dụng các hình thức quảng bá phù hợp. Chủ đề hay thông điệp của các chương trình quảng bá phải phù hợp với mục tiêu và chiến lược marketing của doanh nghiệp khi tham gia triển lãm. Doanh nghiệp cần xác định rõ các khách hàng mục tiêu và cách để tiếp cận họ gửi thư trực tiếp quảng cáo làm PR tài trợ hay thông qua Internet . 3. Sử dụng thư gửi trực tiếp có hiệu quả Thư gửi trực tiếp vẫn là một trong những phương tiện quảng bá được các doanh nghiệp tham gia triển lãm sử dụng phổ biến nhất. Đến triển lãm khách hàng thường nhận được thiệp mời từ nhiều doanh .