TAILIEUCHUNG - Marketing vì mục đích cao đẹp

Marketing dựa trên mục đích cao đẹp (cause marketing hay cause-related marketing) là một hình thức marketing liên quan đến các nỗ lực được thực hiện phối hợp giữa một doanh nghiệp và một tổ chức phi lợi nhuận trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Thuật ngữ này đôi khi cũng được sử dụng với ý nghĩa rộng hơn, bao gồm cả những chương trình, hoạt động từ thiện hay vì cộng đồng khác của doanh nghiệp. Trong bối cảnh xã hội và giới tiêu dùng có đòi hỏi cao đối với các doanh nghiệp về trách nhiệm xã. | Marketing vì mục đích cao đẹp Marketing dựa trên mục đích cao đẹp cause marketing hay cause-related marketing là một hình thức marketing liên quan đến các nỗ lực được thực hiện phối hợp giữa một doanh nghiệp và một tổ chức phi lợi nhuận trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Thuật ngữ này đôi khi cũng được sử dụng với ý nghĩa rộng hơn bao gồm cả những chương trình hoạt động từ thiện hay vì cộng đồng khác của doanh nghiệp. Trong bối cảnh xã hội và giới tiêu dùng có đòi hỏi cao đối với các doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội các hoạt động tiếp thị dựa trên những nghĩa cử mục đích cao đẹp đang trở nên phổ biến. Khách hàng ghé thăm trang web của một doanh nghiệp muốn thấy doanh nghiệp đang chia sẻ điều gì đó để làm cho thế giới xung quanh tốt đẹp hơn. Nếu nhãn hiệu của doanh nghiệp không thể hiện được một mục đích cao đẹp khách hàng sẽ có xu hướng chuyển sang mua hàng của các đối thủ cạnh tranh. Theo kết quả của một cuộc khảo sát mang tên Cone Cause Evolution Survey số khách hàng chuyển từ một nhãn hiệu này sang một nhãn hiệu khác vì lý do nói trên đã tăng lên 87 trong những năm gần đây. Còn theo kết quả của một nghiên cứu khác mang tên College Explorer do Alloy Media thực hiện gần 95 sinh viên ở Mỹ cho biết khó có thể làm ngơ trước một chương trình quảng cáo thể hiện sự gắn kết của một nhãn hiệu với một mục đích cao đẹp. Kim T. Gordon một cây bút của chuyên mục Marketing trên tạp chí Entrepreneur đã đưa ra những lời khuyên dưới đây giúp các doanh nghiệp thực hiện thành công một chiến dịch tiếp thị dựa trên những mục đích cao đẹp. 1. Thật sự muốn giúp đỡ người khác. Tiếp thị vì mục đích cao đẹp chỉ có tác dụng tốt nhất khi doanh nghiệp và các nhân viên thật sự mong muốn cảm thấy thoải mái và vui vẻ trong việc giúp đỡ cho một tổ chức phi lợi nhuận. Vì vậy doanh nghiệp cần phải chọn một tổ chức mà mình có thể đặt niềm tin. 2. Chọn một mục đích có liên quan. Một chiến dịch tiếp thị dựa trên mục đích cao đẹp phải có liên quan đến nhãn hiệu sản phẩm hay dịch vụ mà doanh nghiệp muốn