TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - LẮP XE CÓ THANG

HS biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe có thang. -Lắp được từng bộ phận và lắp ráp xe có thang đúng kỹ thuật, đúng quy trình. -Rèn tính cẩn thận, an toàn lao động khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của xe có thang. II Đồ dùng dạy- học -Mẫu xe có thang đã lắp sẵn. -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật. | LẮP XE CÓ THANG I Mục tiêu -HS biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe có thang. -Lắp được từng bộ phận và lắp ráp xe có thang đúng kỹ thuật đúng quy trình. -Rèn tính cấn thận an toàn lao động khi thao tác lắp tháo các chi tiết của xe có thang. II Đồ dùng dạy- học -Mau xe có thang đã lắp sẵn. -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật. III Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ôn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Lắp xe có thang. b Hướng dân cách làm -Chuấn bị đồ dùng học tập Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu xe có thang lắp sẵn . -Hướng dẫn HS quan sát từng bộ phận. Xe có mấy bộ phận chính -GV nêu tác dụng Các chú thợ điện dùng xe có thang để thay bóng đèn trên các cột điệnhoặc sửa điện ở trên cao. Hoạt động 2 GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật. a GV hướng dẫn HS chọn các chi tiết theo SGK -GV cùng HS chọn từng chi tiết trong SGK cho đúng. -GV hướng dẫn thực hành theo qui trình trong SGK. b Lắp từng bộ phận -Lắp giá đỡ trục bánh xe và sàn ca bin SGK. GV hỏi Em hãy gọi tên và số lượng các chi tiết để lắp -HS quan sát vật mẫu. -5 bộ phận giá đỡ bánh xe và sàn cabin cabin bệ thang và giá đỡ thang cái thang trục bánh xe. -HS xếp vào nắp hộp theo từng chi tiết. -HS quan sát H2 SGK. -HS trả lời. -HS quan sát và trả lời. -3 HS lắp. -Lắp ca bin Bộ phận này đã lắp ở bài 30 GV cho HS quan sát và nội dung trong SGK để -HS quan sát. nhớ lại các bước lắp. Em hãy nêu các bước lắp ca bin -2 chi tiết bệ thang và giá đỡ thang. -GV gọi 1 số HS lắp lần lượt các b c d làm mẫu. -Lắp bệ thang và giá đỡ thang SGK. -HS quan sát và lắp. -Cho HS quan sát và hỏi Cách lắp này phải lắp mấy chi tiết cùng một lúc -Lắp cái thang SGK. -HS quan sát để thực hiện lắp 1 bên thang. GV nhận xét và sau đó lắp 1 bên còn lại. -Lắp trục bánh xe SGK. Theo em phải lắp mấy trục bánh xe -Bộ phận này đã được lắp nhiều vì vậy GV có -HS trả lời. thể lắp nhanh để hoàn