TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - KHÂU THƯỜNG (2 tiết ) Tiết 2

KHÂU THƯỜNG (2 tiết ) Tiết 2 Hoạt động của giáo viên định và KTBC: Kiểm tra dụng cụ học tập. bài mới: a)Giới thiệu bài: Khâu thường. b)Hướng dẫn cách làm: * Hoạt động 3: HS thực hành khâu thường -HS nêu. -HS lắng nghe. -Chuẩn bị đồ dùng học tập. Hoạt động của học sinh -Gọi HS nhắc lại kĩ thuật khâu mũi -2 HS lên bảng làm. thường. -Vài em lên bảng thực hiện khâu một vài mũi khâu thường để kiểm tra cách cầm vải, cầm kim, vạch dấu. -GV nhận xét, nhắc lại kỹ. | KHÂU THƯỜNG 2 tiết Tiết 2 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ôn định và KTBC Kiểm tra dụng cụ học tập. 2. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Khâu thường. b Hướng dân cách làm Hoạt động 3 HS thực hành khâu thường -Gọi HS nhắc lại kĩ thuật khâu mũi thường. -Vài em lên bảng thực hiện khâu một vài mũi khâu thường để kiểm tra cách cầm vải cầm kim vạch dấu. -GV nhận xét nhắc lại kỹ thuật khâu mũi thường theo các bước Bước 1 Vạch dấu đường khâu. Bước 2 Khâu các mũi khâu thường theo đường dấu. -Chuấn bị đồ dùng học tập. -HS lắng nghe. -HS nêu. -2 HS lên bảng làm. -HS thực hành -HS thực hành cá nhân theo nhóm. -GV nhắc lại và hướng dẫn thêm cách kết thúc đường khâu. Có thể yêu cầu HS vừa nhắc lại vừa thực hiện các thao tác để GV uốn nắn hướng dẫn thêm. -GV chỉ dẫn thêm cho các HS còn lúng túng. Hoạt động 4 Đánh giá kết quả học tập của HS -GV tổ chức HS trưng bày sản phàm thực hành. -GV nêu các tiêu chuấn đánh giá sản phẩm Đường vạch dấu thẳng và cách đều cạnh dài của mảnh vải. Các mũi khâu tương đối đều và bằng nhau không bị dúm và thẳng theo đường vạch dấu. Hoàn thành đúng thời gian quy định. -GV gợi ý cho HS trang trí sản phẩm và chọn ra những sản phẩm đẹp để tuyên -HS trình bày sản phẩm. -HS tự đánh giá theo tiêu chuẩn . dương nhằm động viên khích lệ các em. -Đánh giá sản phàm của HS . xét- dặn dò -Nhận xét về sự chuấn bị tinh thần học tập của HS. -Chuấn bị vật liệu dụng cụ theo SGK để học bài Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường .