TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - CÁC CHI TIẾT VÀ DỤNG CỤ CỦA BỘ LẮP GHÉP MÔ HÌNH KỸ THUẬT (2 tiết )

HS biết tên gọi và hình dạng của các chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật. -Sử dụng được cờ - lê, tua vít để lắp, tháo các chi tiết. -Biết lắp ráp một số chi tiết với nhau. II. Đồ dùng dạy- học: -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật. | CÁC CHI TIẾT VÀ DỤNG CỤ CỦA BỘ LẮP GHÉP MÔ HÌNH KỸ THUẬT 2 tiết I. Mục tiêu -HS biết tên gọi và hình dạng của các chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật. -Sử dụng được cờ - lê tua vít để lắp tháo các chi tiết. -Biết lắp ráp một số chi tiết với nhau. II. Đồ dùng dạy- học -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật. III. Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ôn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Các chi tiết dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật và nêu mục tiêu bài học. b Hướng dân cách làm -Chuấn bị đồ dùng học tập. Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS gọi tên nhận dạng của các chi tiết và dụng cụ. -GV giới thiệu bộ lắp ghép có 34 loại chi tiết khác nhau phân thành 7 nhóm chính. Nhận xét và lưu ý HS một số điểm sau -Em hãy nhận dạng gọi tên đúng và số lượng các loại chi tiết. -GV tổ chức cho các nhóm kiểm tra gọi tên nhận dạng và đếm số lượng từng chi tiết dụng cụ trong bảng SGK . -GV chọn 1 số chi tiết và hỏi để HS nhận dạng gọi tên đúng số lượng các loại chi tiết đó. -GV giới thiệu và hướng dẫn HS cách sắp xếp các chi tiết trong hộp Có nhiều ngăn mỗi ngăn để một số chi tiết cùng loại hoặc 2-3 loại khác nhau. -GV cho các nhóm tự kiểm tra tên gọi nhận dạng từng loại chi tiết dụng cụ như H. 1 SGK. -Nhận xét kết quả lắp ghép của HS. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS cách sử dụng cờ - lê tua vít. -HS theo dõi và nhận dạng. -Các nhóm kiểm tra và đếm. -HS theo dõi và thực hiện. -HS tự kiểm tra. a. Lắp vít -GV hướng dẫn và làm mẫu các thao tác lắp vít lắp ghép một số chi tiết như SGK. -Gọi 2-3 HS lên lắp vít. -GV tổ chức HS thực hành. b. Tháo vít -GV cho HS quan sát SGK và hỏi -Tay trái dùng cờ- lê giữ chặt ốc Để tháo vít em sử dụng cờ-lê và tua -vít như thế tay phải dùng tua- vít đặt vào rãnh nào của vít vặn cán tua -vít ngược -GV cho HS thực hành tháo vít. chiều kim đồng hồ c. Lắp ghép một số chi tiết -HS theo dõi. -GV thao tác mẫu 1 trong 4 mối ghép trong SGK. -HS nêu. Em hãy gọi tên và số