TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU(2 tiết)

VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU(2 tiết) I/ Mục tiêu: - HS biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu thêu. - Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ (gút chỉ). - Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động. II/ Đồ dùng dạy- học: - Một số mẫu vật liệu và dụng cụ cắt, khâu, thêu: - Một số mẫu vải (vải sợi bông, vải sợi pha, vải hoá học, vải hoa,. | VẬT LIỆU DỤNG CỤ CẮT KHÂU THÊU 2 tiết I Mục tiêu - HS biết được đặc điểm tác dụng và cách sử dụng bảo quản những vật liệu dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt khâu thêu. - Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ gút chỉ . - Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động. II Đồ dùng dạy- học - Một số mẫu vật liệu và dụng cụ cắt khâu thêu - Một số mẫu vải vải sợi bông vải sợi pha vải hoá học vải hoa vải kẻ vải trắng vải màu . và chỉ khâu chỉ thêu các màu. - Kim khâu kim thêu các cỡ kim khâu len kim khâu kim thêu . - Kéo cắt vải và kéo cắt chỉ. - Khung thêu tròn cầm tay phấn màu dùng để vạch dấu trên vải thước dẹt thước dây dùng trong cắt may khuy cài khuy bấm. - Một số sản phàm may khâu thêu. III Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt đông của giáo viên Hoạt đông của hoc sinh 1. Ôn định Kiểm tra dụng cụ học tập 2. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Vật liệu dụng cụ cắt khâu thêu. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét về vật liệu khâu thêu. Vải Gồm nhiều loại vải bông vải sợi pha xa tanh vải lanh lụa tơ tằm vải sợi tổng hợp với các màu sắc hoa văn rất phong phú. Bằng hiểu biết của mình em hãy kể tên 1 số sản phẩm được làm từ vải -Khi may thêu cần chọn vải trắng vải màu có sợi thô dày như vải sợi bông vải sợi pha. -Không chọn vải lụa xa tanh vải ni lông. vì những loại vải này mềm nhũn khó cắt khó vạch dấu và khó khâu thêu. -Chuẩn bị đồ dùng học tập. -HS quan sát sản phẩm. -HS quan sát màu sắc. -HS kể tên một số sản phẩm được làm từ vải. -HS quan sát một số chỉ. Chỉ Được làm từ các nguyên liệu như sợi bông sợi lanh sợi hoá học. và được nhuộm thành nhiều màu hoặc để trắng. -Chỉ khâu thường được quấn thành cuộn còn chỉ thêu thường được đánh thành con chỉ. Kể tên 1 số loại chỉ có ở hình 1a 1b. GV Muốn có đường khâu thêu đẹp phải chọn chỉ khâu có độ mảnh và độ dai phù hợp với độ dày và độ dai của sợi vải. - GV kết luận như SGK. Hoạt đông 2 Hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kéo Kéo Đặc điểm cấu tạo - GV cho HS quan sát kéo .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    10    0    23-01-2021