TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH DẤU (1 tiết)

CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH DẤU (1 tiết) I/ Mục tiêu: - HS biết cách vạch dấu trên vải và cắt vải theo đường vạch dấu. - Vạch được dấu trên vải và cắt được vải theo đường vạch dấu đúng quy trình, đúng kỹ thuật. - Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động. II/ Đồ dùng dạy- học: - Tranh quy trình cắt vải theo đường vạch dấu. - Mẫu một mảnh vải đã được vạch dấu đường thẳng, đường cong bằng phấn may và cắt dài khoảng 7- 8cm theo đường vạch dấu thẳng. -. | CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH DẤU 1 tiết I Mục tiêu - HS biết cách vạch dấu trên vải và cắt vải theo đường vạch dấu. - Vạch được dấu trên vải và cắt được vải theo đường vạch dấu đúng quy trình đúng kỹ thuật. - Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động. II Đồ dùng dạy- học - Tranh quy trình cắt vải theo đường vạch dấu. - Mau một mảnh vải đã được vạch dấu đường thẳng đường cong bằng phấn may và cắt dài khoảng 7- 8cm theo đường vạch dấu thẳng. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết - Một mảnh vải có kích thước 15 cm 30cm. - Kéo cắt vải. - Phấn vạch trên vải thước may hoặc thước dẹt có chia cm . III Hoạt đông dạy- học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ôn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học -Chuấn bị đồ dùng học tập. tập. bài mới a Giới thiệu bài GV giới thiệu và nêu mục tiêu của bài học. b Hướng dân cách làm Hoạt đông 1 Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu hướng dẫn HS quan sát nhận xét hình dạng các đường vạch dấu đường cắt vải theo đường vạch dấu. -Gợi ý để HS nêu tác dụng của đường vạch dấu trên vải và các bước cắt vải theo đường vạch dấu. -GV Vạch dấu là công việc được thực hiện khi cắt khâu may 1 sản phàm. Tuỳ yêu cầu cắt may có thể vạch dấu đường thẳng dấu để cắt vải được chính xác không bị xiên lệch . Hoạt đông 2 GV hướng dẫn HS -HS quan sát sản phẩm. -HS nhận xét trả lời. -HS nêu. thao tác kĩ thuật Vạch dấu trên vải -GV hướng dẫn HS quan sát H1a 1b để nêu cách vạch dấu đường thẳng cong trên vải. -GV đính vải lên bảng và gọi HS lên vạch dấu. -GV lưu ý Trước khi vạch dấu phải vuốt phẳng mặt vải. Khi vạch dấu đường thẳng phải dùng thước có cạnh thẳng. Đặt thước đúng vị trí đánh dấu 2 điểm theo độ dài cần cắt. Khi vạch dấu đường cong cũng phải vuốt thẳng mặt vải. Sau đó vẽ vị trí đã định. Cắt vải theo đường vạch dấu -GV hướng dẫn HS quan sát 2b SGK kết hợp quan sát tranh quy trình để nêu cách cắt vải theo đường vạch dấu. -HS quan sát và nêu. -HS vạch dấu lên mảnh vải -HS lắng nghe. -HS quan .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    16    1    21-01-2021
9    12    0    21-01-2021
308    24    0    21-01-2021