TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU(2 tiết) Tiết 2

VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU(2 tiết) Tiết 2 Hoạt động của giáo viên định lớp và KTBC: Kiểm tra dụng cụ học tập của HS. bài mới: a)Giới thiệu bài: Vật liệu dụng cụ cắt, khâu, thêu. b)Hướng dẫn cách làm: * Hoạt động 4: Hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kim. Hoạt động của học sinh -Chuẩn bị đồ dùng học tập. -GV cho HS quan sát H4 SGK và hỏi -HS quan sát SGK và trả lời: Kim :em hãy mô tả đặc điểm cấu tạo của kim khâu, kim thêu có. | VẬT LIỆU DỤNG CỤ CẮT KHÂU THÊU 2 tiết Tiết 2 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ôn định lớp và KTBC Kiểm tra dụng cụ học tập của HS. 2. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Vật liệu dụng cụ cắt khâu thêu. b Hướng dân cách làm Hoạt động 4 Hướng dân HS tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kim. -GV cho HS quan sát H4 SGK và hỏi em hãy mô tả đặc điểm cấu tạo của kim khâu. -GV nhận xét và nêu đặc điểm chính của kim Kim khâu và kim thêu làm bằng kim loại cứng nhiều cỡ to nhỏ khác nhau mũi kim nhọn sắc đuôi kim dẹt có lỗ để xâu kim. -Chuấn bị đồ dùng học tập. -HS quan sát SGK và trả lời Kim khâu kim thêu có nhiều cỡ to nhỏ khác nhau nhưng đều có cấu tạo giống nhau. -Hướng dẫn HS quan sát H5a b c SGK -HS quan sát hình và nêu. để nêu cách xâu chỉ vào kim và vê nút -HS thực hiện thao tác này. chỉ. -Cả lớp theo dõi và nhận xét. -GV nhận xét bổ sung. -GV nêu những đặc điểm cần lưu ý và -HS đọc cách làm ở cách làm ở SGK. thực hiện minh hoạ cho HS xem. -GV thực hiện thao tác đâm kim đã xâu chỉ vào vải để HS thấy tác dụng của vê nút chỉ. -HS thực hành. Hoạt động 5 Thực hành xâu kim và vê nút chỉ. Hoạt động nhóm 2 - 4 em nhóm để giúp đỡ lẫn nhau. -HS thực hành theo nhóm. -GV quan sát giúp đỡ những em còn lúng túng. -GV gọi một số HS thực hiện các thao tác xâu kim nút chỉ. -GV đánh giá kết quả học tập của HS. -HS nhận xét thao tác của bạn. xét- dặn dò -Nhận xét về sự chuấn bị tinh thần học -HS cả lớp. tập của HS. -Chuấn bị vật liệu dụng cụ để học bài Cắt vải theo đường vạch dấu

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    1    1    13-05-2021