TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - KHÂU THƯỜNG (2 tiết )

KHÂU THƯỜNG (2 tiết ) I/ Mục tiêu: - HS biết cách cầm vải, cầm kim, lên kim, xuống kim khi khâu và đặc điểm mũi khâu, đường khâu thường. - Biết cách khâu và khâu được các mũi khâu thường theo đường vạch dấu. - Rèn luyện tính kiên trì, sư khéo léo của đôi bàn tay. II/ Đồ dùng dạy- học: - Tranh quy trình khâu thường. - Mẫu khâu thường được khâu bằng len trên các vải khác màu và một số sản phẩm được khâu bằng mũi khâu thườmg. - Vật liệu và dụng cụ cần. | KHÂU THƯỜNG 2 tiết I Mục tiêu - HS biết cách cầm vải cầm kim lên kim xuống kim khi khâu và đặc điểm mũi khâu đường khâu thường. - Biết cách khâu và khâu được các mũi khâu thường theo đường vạch dấu. - Rèn luyện tính kiên trì sư khéo léo của đôi bàn tay. II Đồ dùng dạy- học - Tranh quy trình khâu thường. - Mau khâu thường được khâu bằng len trên các vải khác màu và một số sản phàm được khâu bằng mũi khâu thườmg. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết Mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu kích 20 - 30cm. Len hoặc sợi khác màu với vải. Kim khâu len kim khâu cỡ to thước may kéo phấn vạch. III Hoạt đông dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh định và KTBC Kiểm tra dụng cụ học tập. -Chuấn bị đồ dùng học tập. bài mới a Giới thiệu bài Khâu thường. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu khâu mũi thường và giải thích các mũi khâu xuất hiện ở mặt phải là mũi chỉ nổi mặt trái là mũi chỉ lặn. -GV bổ sung và kết luận đặc điểm của mũi khâu thường Đường khâu ở mặt trái và phải giống nhau. Mũi khâu ở mặt phải và ở mặt trái giống nhau dài bằng nhau và cách đều nhau. -Vậy thế nào là khâu thường Hoạt động 2 Hướng dẫn thao tác kỹ thuật. -GV hướng dẫn HS thực hiện một số -HS quan sát sản phẩm. -HS quan sát mặt trái mặt phải của SGK để nêu nhận xét về đường khâu mũi thường. -HS đọc phần 1 ghi nhớ. thao tác khâu thêu cơ bản. -Đây là bài học đầu tiên về khâu thêu -HS quan sát SGK nêu cách cầm nên trước khi hướng dẫn khâu thường HS phải biết cách cầm vải kim cách lên xuống kim. vải kim. -Cho HS quan sát H1 và gọi HS nêu cách lên xuống kim. -GV hướng dẫn 1 số điểm cần lưu ý Khi cầm vải lòng bàn tay trái hướng lên trên và chỗ sắp khâu nằm gần đầu ngón tay trỏ. Ngón cái ở trên đè xuống đầu ngón trỏ để kẹp đúng vào đường dấu. Cầm kim chặt vừa phải không nên cầm chặt quá hoặc lỏng quá sẽ khó khâu. -HS theo dõi. Cần giữ an toàn tránh kim đâm vào ngón tay hoặc bạn bên cạnh. -GV gọi HS lên bảng thực hiện thao .