TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - THÊU LƯỚT VẶN (2 tiết )

HS biết cách thêu lướt vặn và ứng dụng của thêu lướt vặn. -Thêu được các mũi thêu lướt vặn theo đường vạch dấu. -HS hứng thú học tập. II. Đồ dùng dạy- học: -Tranh quy trình thêu lướt vặn -Mẫu thêu lướt vặn được thêu bằng sợi len trên vải khác màu (mũi thêu dài 2cm) mẫu khâu đột mau bài 6 và một số sản phẩm may mặc được thêu trang trí bằng mũi thêu lướt vặn. -Vật liệu và dụng cụ cần thiết: +Một mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu có kích thước 20 x. | THÊU LƯỚT VẶN 2 tiết I. Mục tiêu -HS biết cách thêu lướt vặn và ứng dụng của thêu lướt vặn. -Thêu được các mũi thêu lướt vặn theo đường vạch dấu. -HS hứng thú học tập. II. Đồ dùng dạy- học -Tranh quy trình thêu lướt vặn. -Mau thêu lướt vặn được thêu bằng sợi len trên vải khác màu mũi thêu dài 2cm mẫu khâu đột mau bài 6 và một số sản phàm may mặc được thêu trang trí bằng mũi thêu lướt vặn. -Vật liệu và dụng cụ cần thiết Một mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu có kích thước 20 x 30cm. Len chỉ thêu khác màu vải. Kim khâu len và kim thêu. Phấn vạch thước kéo. III. Hoạt động dạy- học Ky thuat 4 - 1 Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ồn định Hát. 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Giới thiệu bài và nêu mục tiêu bài học. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 GV hướng dân HS quan sát và nhận xét mâu. -GV giới thiệu mẫu thêu lướt vặn hướng dẫn HS quan sát mũi thêu lướt vặn ở mặt phải mặt trái đường thêu và quan sát 1b SGK để trả lời các câu hỏi Em hãy nhận xét về đặc điểm của đường thêu lướt vặn. -GV nhận xét bổ sung và nêu khái niệm Thêu lướt vặn hay còn gọi thêu cành cây thêu vặn -Chuấn bị đồ dùng học tập. -HS quan sát và trả lời và rút ra khái niệm thêu lướt vặn. -HS lắng nghe. thừng là cách thêu để tạo thành các mũi thêu gối đều lên nhau và nối tiếp nhau giống như đườmg vặn thừng ở mặt phải đường thêu. Ở mặt trái các mũi thêu nối tiếp nhau giống đường khâu đột mau. -GV giới thiệu một số sản phàm được thêu trang trí bằng các mũi thêu lướt vặn để HS biết ứng dụng của thêu lướt vặn thêu hình hoa lá con giống thêu tên vào khăn tay khăn mặt vỏ gối cổ áo ngực áo. Hoạt động 2 GV hướng dân thao tác kỹ thuật. -GV treo tranh quy trình thêu lướt vặn hướng dẫn HS quan sát tranh và các hình 2 3 4 SGK để nêu quy trình thêu lướt vặn. -HS quan sát SGK để trả lời câu hỏi Em hãy nêu cách vạch dấu đường thêu lướt vặn. So sánh giữa cách đánh số thứ tự trên đường vạch dấu thêu lướt vặn và đường vạch dấu khâu -HS quan sát sản .