TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - MỞ MỘT TRANG VĂN BẢN MỚI - LUƯ MỘT TRANG VĂN BẢN

HS Mở một trang văn bản mới - Lu một trang văn bản - Mở một trang văn bản cũ -Rèn kĩ năng đánh máy bằng 10 ngón cho HS bằng các bài tập. -GD cho các em tính kiên trì, cẩn thận. | MỞ MỘT TRANG VĂN BẢN MỚI - LU MỘT TRANG VĂN BẢN MỞ MỘT TRANG VĂN BẢN CŨ I- Mục đích yêu cầu -HS Mở một trang văn bản mới - Lu một trang văn bản - Mở một trang văn bản cũ -Rèn kĩ năng đánh máy bằng 10 ngón cho HS bằng các bài tập. -GD cho các em tính kiên trì cấn thận. II- Chuẩn bị Phòng máy III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút Nêu quy tắc gõ bằng 10 ngón trên bàn phím. 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Giáo viên hớng dấn học sinh 1. Mở một trang văn bản mới Cách 1 Nhấp vào biêu tợng trên thanh công cụ Cách 2 Nhập vào File Wew Cách 3 Nhấn tổ hợp Ctrl N Nhấn Enter. 2. Lu một trang văn bản Cách 1 Nhấp vào biểu tợng xuất hiện hộp thoại . Sau đó nhấp chuột vào ô File name rồi gõ tên văn bản mà em chọn. Ví dụ trên khung thoại ten này là NHAP TEN LUU VAO DAY Nhấp Save. Cách2 Nhấp vàoFile Save as hoặc Save. 3. Mở 1trang văn bản cũ Cách 1 Nhấp vào biểu tợng màn hình xuất hiện khung thoại - Chọn văn bản muốn mở nhấn Open Nh ở hình trên chọn phần bôi đen là BAO BAI K4 - Nừu không muốn mở văn bản này ta chọn Cencel. Cách 2 Nhấp vào File Open trong khung thoại của File màn hình sẽ hiện ra khung thoại nh ở hình của cách 1. Ta thao tác nh ở cách 1. 3-Củng cố - dặn dò 2 phút - Nhận xét giờ .