TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP HỮU CƠ – HÓA DẦU part 3

Phản ứng cắt mạch: nó có ý nghĩa quan trọng nhất. Quá trình đehydro clo hóa xảy ra rất dễ dàng (1), ngược lại với quá trình kết hợp với HCl. Do quá trình dễ dàng xảy ra khi ở nhiệt độ cao trong dẫn xuất declo. Quá trình declo hóa (2), ngược lại với quá trình kết hợp với clo, và quá trình cắt mạch theo nối C-C có thể xảy ra dưới tác dụng của clo nhiệt phân clo (3), hoặc ở nhiệt độ cao: nhiệt phân . | vào những nguyên tử nằm ở trạng thái hóa trị thấp nhất ví dụ như tổng hợp phosgen từ oxyt cacbon và Clo. CO Cl2------- COCl2 Phản ứng cắt mạch nó có ý nghĩa quan trọng nhất. Quá trình đehydro clo hóa xảy ra rất dễ dàng 1 ngược lại với quá trình kết hợp với HCl. Do quá trình dễ dàng xảy ra khi ở nhiệt độ cao trong dẫn xuất declo. Quá trình declo hóa 2 ngược lại với quá trình kết hợp với clo và quá trình cắt mạch theo nối C-C có thể xảy ra dưới tác dụng của clo -nhiệt phân clo 3 hoặc ở nhiệt độ cao nhiệt phân 4 . C H 2C l - C H 2C l Cl2 - 1 CH2 CHCl CCl3 - CCl3 - CCl2 CCl2 Cl2 CCl3 - CCl3 Cl2 3 CCl4 C C l3 - C C l2 - C C l3 4 C C l2 C C l2 C C l4 Những tác nhân halogen hóa Những tác nhân halogen thường dùng nhất là halogen tự do và hyđro halogen ở dạng khan nước. Tất cả chúng đều tan trong chất lỏng hữu cơ Br2 Cl2 F2 và HBr HCL HF . Điều này rất quan trọng để thực hiện quá trình halogen hóa ở pha lỏng. Chúng có mùi gắt tạo màng nhầy trong mắt và nếu hít thở phải những halogen tự do thì ngoài nhưng tác hại trên nó còn gây ngạt thở đặc biệt nguy hiểm là F2 và HF chúng có khả năng ăn mòn da và mô xương. Clo thu được bằng điện phân dung dịch NaCl nước muối và hyđro Cl- e - H - Na OH------- NaOH Khí clo thu được có nồng độ khoảng 92 Cl2 có chứa tạp N2 O2 và CO2. Chúng có thể được tách ra bằng cách hóa lỏng clo quá trình hóa hơi của nó sẽ cho sản phẩm sạch. Clorua hyđro thu được khi hyđro và clo tác dụng ở nhiệt độ cao H2 Cl2 2HCl Người ta sản xuất flo bằng điện phân nóng chảy hyđrodiflorit canxi. Còn florua hyđro không ngậm nước được chế biến nhờ tác dụng của axit H2SO4 trên CaF2 nóng chảy. F- H CaF2 H2SO4------ CaSO4 2HF Tất cả những chất tham gia phản ứng halogen hóa đều ăn mòn thiết bị. Tác động ăn mòn của chúng đặc biệt tăng khi có ẩm. Bởi vậy trong những quá trình clo hóa thường dùng đồng hoặc niken làm vật liệu chế tạo thiết bị còn khi clo hóa và brom hóa người ta bảo vệ vỏ kim loại bằng vật liệu chì men hoặc gốm sứ. Ngoài ra còn dùng cả .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.