TAILIEUCHUNG - VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÓA DẦU part 2

. . Máy tính giáo viên hƣớng dẫn Ngoài máy tính chủ, máy tính của giáo viên hƣớng dẫn có vị trí quan trọng trong quá trình đào tạo học viên. Các chức năng chính của máy tính giáo viên hƣớng dẫn bao gồm: - Hiển thị giao diện hoạt động giữa hệ thống và học viên: Các chế độ hiện thị đảm bảo dễ dàng cho quá trình sử dụng giảm tối đa thao tác bàn phím; | . Máy tính chủ Có chức năng thực hiện các chương trình cài đặt sẵn giúp hệ thống mạng vận hành theo đúng chức năng thiết kế. Các mô hình vận hành được cài đặt và thực hiện nhờ máy tính chủ. Máy tính chủ thực hiện chức năng vừa là máy chủ của mạng đồng thời là máy chạy các phần mềm mô phỏng. . Máy tính giáo viên hướng dẫn Ngoài máy tính chủ máy tính của giáo viên hướng dẫn có vị trí quan trọng trong quá trình đào tạo học viên. Các chức năng chính của máy tính giáo viên hướng dẫn bao gồm - Hiển thị giao diện hoạt động giữa hệ thống và học viên Các chế độ hiện thị đảm bảo dễ dàng cho quá trình sử dụng giảm tối đa thao tác bàn phím - Cho phép giáo viên lựa chọn mô hình vận hành cho học viên - Cho phép lựa chọn chế độ hoạt động của mỗi mô hình Máy tính giáo viên hướng dẫn cho phép ra các lệnh Khởi động mô hình Tạm ngừng khôi phục lại trạng thái. Lệnh khởi động cho phép giáo viên khởi động mô hình đào tạo đã lựa chọn và ra các điều kiện vận hành ban đầu. Lệnh tạm dừng khôi phục lại cho phép giáo viên hướng dẫn dừng chế độ hoạt động tại thời điểm ra lệnh và sau đó có thể khôi phục lại chế độ hoạt động của mô hình từ thời điểm tạm dừng. Ra đề bài cho học viên Giáo viên có thể xác định các điều kiện mô phỏng ban đầu cho ít nhất 20 trường hợp trước khi đưa tới các máy thực hành của học viên. Cho phép biến đổi thời gian mô phỏng so với thời gian thực Để phục vụ cho các yêu cầu về đạo tạo cho phép biến đổi thời gian mô phỏng nhanh hơn hay chậm hơn so với thời gian thực. Vì nhiều mô hình đòi hỏi mất rất nhiều thời gian nếu như áp dụng thời gian thực do đó nhờ chức năng này cho phép đẩy nhanh quá trính thực hành hay kéo dài thời gian tuỳ theo mục đích cụ thể. Đặt chế độ điều khiển từ xa cho các thiết bị hiện trường điều khiển các thiết bị hiện trường được thực hiện ở máy tính điều khiển thiết bị hiện trường . Giáo viên có thể thay đổi trạng thái của một số thiết bị hiện trường. Đặt trước một số sự cố thiết bị Đây là việc làm cần thiết trong đào tạo nhân viên vận .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.