TAILIEUCHUNG - VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÓA DẦU part 4

- Với tháp chƣng cất chính: Duy trì áp suất tháp trong khoảng 0,7÷1,0Kg/cm2 nhờ van điều khiển áp suất tự động PC-320; - Duy trì nhiệt độ đỉnh tháp ở mức 105÷1150C (tùy thuộc vào loại dầu chế biến) Với thiết bị phản ứng duy trì ở áp suất khoảng 0,9Kg/cm2 nhờ van điều khiển áp suất tự động PC-311. . Tuần hoàn dầu trong hệ thống - Đƣa nguyên liệu (cặn chƣng cất chân không hoặc cặn chƣng cất khí quyển) vào tháp chƣng cất chính (sử dụng đƣờng ống by-pass lò phản ứng). Khởi động bơm P-301,. | - Với tháp chưng cất chính Duy trì áp suất tháp trong khoảng 0 7-1 0Kg cm2 nhờ van điều khiển áp suất tự động PC-320 - Duy trì nhiệt độ đỉnh tháp ở mức 105-11500 tùy thuộc vào loại dầu chế biến Với thiết bị phản ứng duy trì ở áp suất khoảng 0 9Kg cm2 nhờ van điều khiển áp suất tự động PC-311. . Tuần hoàn dầu trong hệ thống - Đưa nguyên liệu cặn chưng cất chân không hoặc cặn chưng cất khí quyển vào tháp chưng cất chính sử dụng đường ống by-pass lò phản ứng . Khởi động bơm P-301 mở van RF-327 và F0-311 ở mức tối đa - Khi nguyên liệu điền đầy 80 mức chất lỏng ở đáy tháp chưng cất chính theo thiết kế ngừng cấp nguyên liệu bằng cách ngắt bơm P-301 đóng các van RF-327 và F0-311 - Bắt đầu tiến hành tuần hoàn dầu ở đáy tháp Khởi động bơm tuần hoàn đáy P-302 mở các van RF-329 F0-313 và van by-pass RF-323. - Mở van cấp hơi RF-368 để sưởi nóng thiết bị tạo hơi E-302 bằng hơi nước đồng thời mở van tháo nước F0-326 để kiểm soát mức trong thiết bị tạo hơi. - Khởi động hệ thống dòng dầu LCO khởi động bơm P-301 mở van FC-311. Sau đó mở van RF-328 khởi động bơm P-305 và mở van FC-317. Khi dòng ổn định đóng van RF-328 và van F0-311 dừng bơm P301 - Duy trì nhiệt độ đỉnh tháp ở giới hạn thích hợp theo thiết kế tùy vào loại dầu thường trong khoảng 11000 đến 1150C bằng thiết bị trao đổi nhiệt E-305. Kiểm tra xem nhiệt độ của thiết bị tái sinh đạt tới giá trị thích hợp chưa khoảng 6500C tùy thuộc vào loại dầu và công nghệ cụ thể . Nếu đạt giá trị thích hợp sẽ chuyển sang bước tiếp theo. . Nạp xúc tác - Mở van RF-311 hoàn toàn để nạp xúc tác vào thiết bị tái sinh nhanh chóng - Duy trì nhiệt độ không khí đầu ra của thiết bị gia nhiệt ở mức khoảng 6500C nhờ van điều chỉnh nhiên liệu cấp T0-322 . . Khởi động hệ thống cấp dầu nhiên liệu vào lò tái sinh xúc tác - Khi nhiệt độ của xúc tác đạt giá trị thích hợp tùy thuộc vào loại xúc tác dầu và công nghệ ở trong lân cận 5800C khởi động đầu phân phối nhiên liệu vào lò tái sinh. Mở van cấp dầu nguyên liệu RF-306 và van cấp hơi 37 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.