TAILIEUCHUNG - VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÓA DẦU part 5

Giới thiệu Phân xƣởng reforming có ý đặc biệt quan trọng trong nhà máy lọc, hóa dầu vì đây là phân xƣởng sản xuất cấu tử pha xăng cao cấp và nguyên liệu cho hóa dầu (BTX). Kỹ năng vận hành quá trình công nghệ này là trong những yêu cầu cơ bản đối nhân viên vận hành. | io TO T-301 Hình H3-3. Sơ đồ hệ thống FCC-003 BÀI 4. VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG REFORMING TÁI SINH XÚC TÁC LIÊN TỤC CCR Mã bài HD O4 Giới thiệu Phân xưởng reforming có ý đặc biệt quan trọng trong nhà máy lọc hóa dầu vì đây là phân xưởng sản xuất cấu tử pha xăng cao cấp và nguyên liệu cho hóa dầu BTX . Kỹ năng vận hành quá trình công nghệ này là trong những yêu cầu cơ bản đối nhân viên vận hành. Phần lớn các nhà máy có công suất lớn hiện nay sử dụng công nghệ reforming với hệ thống tái sinh xúc tác liên tục. Trong khuôn khố chương trình sẽ giới thiệu mô hình mô phỏng phân xưởng reforming với sơ đồ công nghệ phổ biến nhất hiện nay. Mục tiêu thực hiện Học xong bài này học viên có khả năng 1. Đọc hiểu và mô tả được sơ đồ đường ống thiết bị đo lường điều khiển P ID s của phân xưởng 2. Khởi động thành công phân xưởng 3. Khắc phục được một số sự cố thường gặp 4. Dừng phân xưởng theo đúng quy trình 5. Dừng phân xưởng trong các trường hợp khẩn cấp. Nội dung chính - Sơ đồ đường ống thiết bị đo lường điều khiển P ID s của phân xưởng Reforming - Các bước khởi động phân xưởng Reforming - Các sự cố thường gặp giải pháp khắc phục trong vận hành phân xưởng Reforming - Các bước dừng phân xưởng - Các bước dừng phân xưởng trong trường hợp khẩn cấp. . SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ MÔ HÌNH MÔ PHỎNG . Giới thiệu Để học viên dễ dàng tiếp cận với thực tế vận hành phân xưởng reforming tái sinh xúc tác liên tục CCR các mô hình mô phỏng được xây dựng trên sơ đồ công nghệ các phân xưởng reforming sử dụng phổ biến hiện nay. Mô hình quá trình reforming trong khuôn khổ giáo trình này được xây dựng trên cơ sở công nghệ reforming với thiết bị tái sinh xúc tác liên tục. Tuy nhiên do việc vận hành phần tái sinh xúc tác phức tạp không nằm trong kỹ năng đòi hỏi với 50 trình độ đào tạo vì vậy phần vận hành bộ phận tái sinh xúc tác không được đề cập trong mô hình mô phỏng. Đây có thể được xem là phần kiến thức nâng cao trong quá trình thực hành cũng như là phần kiến thức học viên sẽ được đào tạo tiếp trong quá trình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.