TAILIEUCHUNG - VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÓA DẦU part 10

. Dừng khẩn cấp Khi xảy ra các sự cố nghiêm trọng thì cần phải tiến hành dừng khẩn cấp phân xƣởng. Các bƣớc dừng khẩn cấp phân xƣởng bao gồm: - Khởi động hệ thống dừng khẩn cấp từ phòng điều khiển trung tâm qua hệ thống dừng khẩn cấp (ESD): Ngừng thiết bị gia nhiệt đáy E802, ngừng bơm cấp nguyên liệu vào tháp chƣng cất và các bơm khác trong phân xƣởng tiến hành cách ly bằng các van chặn . | . Dừng khẩn cấp Khi xảy ra các sự cố nghiêm trọng thì cần phải tiến hành dừng khẩn cấp phân xưởng. Các bước dừng khẩn cấp phân xưởng bao gồm - Khởi động hệ thống dừng khẩn cấp từ phòng điều khiển trung tâm qua hệ thống dừng khẩn cấp ESD Ngừng thiết bị gia nhiệt đáy E802 ngừng bơm cấp nguyên liệu vào tháp chưng cất và các bơm khác trong phân xưởng tiến hành cách ly bằng các van chặn - Giảm áp suất hệ thống bằng cách mở đường xả ra cột đuốc - Đuổi hydrocacbon càng nhiều càng tốt ra khỏi hệ thống. . Các sự cố và giải pháp khắc phục Trên đây là các bước cơ bản chung để dừng phân xưởng trong trường hợp bình thường và trong những trường hợp khẩn cấp. Trong thực tế xảy ra nhiều sự cố ảnh hưởng tới hoạt động của phân xưởng tuỳ trường hợp cụ thể mà có các giải pháp riêng khắc phục sự cố hoặc phải dừng phân xưởng. Các sự cố lớn xảy ra phải có các bước xử lý thích hợp như mất điện mất hơi mất nước làm mát hệ thống cấp nguyên liệu gặp sự cố hệ thống khí điều khiển gặp sự cố . . Mất điện Khi mất điện hàng loạt các thiết bị có động cơ điện dẫn động sẽ ngừng hoạt động như máy bơm nạp nguyên liệu bơm tuần hoàn sản phẩm đáy và các thiết bị sử dụng động cơ điện khác. Hậu quả kèm theo là các tháp chưng cất ngừng hoạt động do mất dòng nguyên liệu thiết bị gia nhiệt đáy ngừng hoạt động do mất dòng nguyên liệu. Nếu không khôi phục được nguồn cung cấp thì nhanh chóng giảm áp suất hệ thống và dừng phân xưởng theo trình tự dừng phân xưởng bình thường như đã trình bày ở mục 1 trên. . Mất nước làm mát Nước làm mát cung cấp cho phân xưởng thu hồi propylene chủ yếu để làm mát sản phẩm và thiết bị ngưng tụ trong tháp chưng cất. Mất nước làm mát sẽ làm cho không ngưng tụ được sản phẩm áp suất các tháp chưng cất tăng lên. Khi xảy ra sự cố này cần thực hiện các thao tác - Dừng hoạt động của thiết bị gia nhiệt đáy - Dừng bơm nạp nguyên liệu cho các tháp - Mở van xả vào hệ thống cột đuốc để duy trì áp suất hệ thống - Nếu hệ thống nước làm mát được khôi phục kịp thời tiến hành

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.