TAILIEUCHUNG - VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÓA DẦU part 6

BÀI 5. VẬN HÀNH PHÂN XƢỞNG XỬ LÝ NAPHTHA BẰNG HYDRO (NHT) Mã bài: HD O5 Giới thiệu Phân xƣởng xử lý Naphtha bằng hydro (NHT) có nhiệm vụ khử các tạp chất trong phân đoạn naphtha nặng để đáp ứng cho yêu cầu quá trình reforming và isome hóa (trong một số trƣờng hợp, phân xƣởng này còn có nhiệm vụ no hóa olefins, trong khuôn khổ chƣơng trình không đề cập chức năng này). Đối với các nhà máy lọc, hoá dầu, phân xƣởng này gắn liền với quá trình reforming tạo cấu tử quan trọng để sản xuất. | BÀI 5. VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG XỬ LÝ NAPHTHA BẰNG HYDRO NHT Mã bài HD O5 Giới thiệu Phân xưởng xử lý Naphtha bằng hydro NHT có nhiệm vụ khử các tạp chất trong phân đoạn naphtha nặng để đáp ứng cho yêu cầu quá trình reforming và isome hóa trong một số trường hợp phân xưởng này còn có nhiệm vụ no hóa olefins trong khuôn khổ chương trình không đề cập chức năng này . Đối với các nhà máy lọc hoá dầu phân xưởng này gắn liền với quá trình reforming tạo cấu tử quan trọng để sản xuất xăng cao cấp và nguyên liệu cho hoá dầu sản xuất BTX . Hầu như nhà máy lọc dầu nào cũng có phân xưởng này. Vì vậy vận hành phân xưởng xử lý naphtha bằng hydro là kỹ năng yêu cầu gần như bắt buộc đối với nhân viên vận hành trong lĩnh vực chế biến dầu khí. Mục tiêu thực hiện Học xong bài này học viên có khả năng 1. Đọc hiểu và mô tả được sơ đồ đường ống thiết bị đo lường điều khiển P ID s của phân xưởng 2. Khởi động thành công phân xưởng 3. Khắc phục được một số sự cố thường gặp 4. Dừng phân xưởng theo đúng quy trình 5. Dừng phân xưởng trong các trường hợp khẩn cấp. Nội dung chính - Sơ đồ đường ống thiết bị đo lường điều khiển P ID s của phân xưởng xử lý naphtha bằng hydro - Các bước khởi động phân xưởng xử lý naphtha bằng hydro - Các sự cố thường gặp giải pháp khắc phục trong vận hành phân xưởng xử lý naphtha bằng hydro - Các bước dừng phân xưởng - Các bước dừng phân xưởng trong trường hợp khẩn cấp. . SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ MÔ HÌNH MÔ PHỎNG . Giới thiệu Để học viên dễ dàng tiếp cận với thực tế vận hành phân xưởng xử lý naphtha bằng hydro NHT mô hình mô phỏng được xây dựng trên sơ đồ công nghệ các phân xưởng xử lý naphtha sử dụng phổ biến hiện nay. Mô hình 61 mô phỏng quá trình hoạt động của phân xưởng này được xây dựng trên cơ sở nguyên liệu là phân đoạn naphtha thu từ phân xưởng chưng cất ở áp suất khí quyển thiết bị phản ứng là kiểu lò phản ứng có lớp đệm xúc tác cố định. Phần tái sinh xúc tác không được giới thiệu trong chương trình vì đây là hoạt động ít xảy ra vòng tái xúc tác khoảng 2-3 năm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.