TAILIEUCHUNG - Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 2

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 2', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | trong nước đã đun sôi phẩy khuân tá sống Lới hơn 1 nám. Trong mrớc máy tác nhún gây bệnh tả không chết trước 7 ngày. Liều lượng clo thông thường sứ dụng khử trùng nước máy tiêu diệt phẩy khuẩn ta một cách hiệu quả. Các tác nhân bệnh Brucella trong nước đã thanh trùng ở nhiệt độ phòng sông lới 77 ngày còn ở nhiệt độ 40 c là u4 ngày. Người ta thây có sự phụ thuộc vào liều lượng gây nhiễm khuẩn. Khi cho 10 triệu khu án Brucella trong 1 ml nước thì chúng có thế sống lói 90 ngày còn ỡ lượng 1 triệu thì chì có 75 ngày. Trong trường họp nước giếng khơi đã thanh trùng 100 vi khuẩn Brucella ỏ nhiệt độ 14 đến 22nc có thể sống tới 2 tháng còn 500 vi khuẩn tới 5 tháng. Các nghiên cứu cũng cho thấy khá năng sống sót CLÌa vi khufin Brucella trong nước sông về mùa xuân và hè tới 91 ngày còn về mùa thu và đông tới 164 ngày ở điều kiện châu Âu . Vi khuẩn Tulare có đặc điểm là khá bền vững trong môi trường đặc biệt ở nhiệt độ thấp. Trong nước chúng sống ỏ nhiệt độ 13 đến 15 c tới 92 đến 95 ngày. Theo sô liệu tổng hợp của nhà nghiên cứu Miliavxkaia trong nước đã thanh trùng tác nhân Tulare tồn tại 3 đến 15 ngày trong nước nhiẻm bẩn tới 75 ngày trong nước máy tới 92 ngày trong nước giếng khơi 12 đến 60 ngày. Các dạng thực vật của tác nhân bệnh than không có sự bền vững trong mồi trường 1 đến 2 ngày . Ngược lại các bào tử của tác nhân bệnh than rất bền và có thể sổng trong nước nhiểu năm nhiều thập kỷ. Trong thí nghiệm cũng như ở điều kiện thực đã nghiên cứu thời gian sóng sót cúa tác nhân gây bệnh lao trong những đối tượng khác nhau của môi trường bên ngoài Musheld xác định được rằng độc tính của vi khuẩn trong nước vẫn còn giữ được sau 5 tháng để chúng trong bóng tối và ánh sáng nhạt đồng thời tới 4 5 tháng trong băng giá. Thậm chí qua 107 đên 197 ngày tác nhân bệnh lao vần giữ được độc tính và chỉ đến ngày thứ 211 21 độc tính mới hoàn toàn biến mất. Kraus nhận thấy không phụ thuộc vào mùa trong nám tác nhân bệnh lao có thể sống trong nước thải đến 197 ngày. Nhiều virut ruột có thể .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.