TAILIEUCHUNG - Báo cáo tổng kết nhiệm vụ : Phát triển công nghệ môi trường part 3

Tham khảo tài liệu 'báo cáo tổng kết nhiệm vụ : phát triển công nghệ môi trường part 3', luận văn - báo cáo, công nghệ - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nhiệm vụ Phát triển Công nghệ Môi trường Ngành sản xuất Phương án khống chế ô nhiễm Hiệu suất xử lý Chế biến lương thực thực phẩm - Lọc ướt bụi bằng tháp đệm. - Xử lý mùi hôi bằng phân hủy nhiệt kết hợp hấp thụ lớp đệm 70-80 85-95 Kho bãi - Giảm thiểu bốc hơi dầu Bồn bể kín rót nguyên liệu ở trạng thái nhúng chìm kiểm soát nhiệt độ và chống nóng - Thông thoáng kho tàng. Dịch vụ ăn uống - Không chế khói bụi mùi hôi từ bếp nấu ăn bằng phương pháp thông gió cưỡng bức . - Khói thải từ các nguồn đốt nhiên liệu lò hơi lò cap nhiệt máy phát điện - Hấp thụ khí thải trong kiềm. - Phát tán qua ống khói. - Thay đổi nhiên liệu đôi. 80-95 Chú thích . Các nguồn khí khói thải phải xử lý triệt để ô nhiễm và bảo đảm tiêu chuẩn xả thải. . Các kết quả khảo sát và đánh giá tổng quan - về các giải pháp công nghệ sản xuất nhằm giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp Các nhà máy đầu tư vào các KCN KCX về cơ bản có trình độ công nghệ từ trung bình đến khá. Tỷ lệ các nhà máy áp dụng các công nghệ hiện đại và tiên tiến còn thấp. - về công tác quản lý và xử lý khí thải công nghiệp tại các nhà máy Hiện nay tỷ lệ các nhà máy có lắp đặt và vận hành hệ thông kiểm soát ô nhiễm khí thải còn thấp. Các biện pháp giảm thiểu phát sinh khí thải đã được áp dụng từng phần trong sản xuất như thay thế các nguyên liệu nhiên liệu độc hại bằng nguyên nhiên liệu sạch hơn sử dụng chu trình kín và tuần hoàn toàn bộ hoặc một phần các khí thải bao kín các thiết bị máy móc sử dụng ống khói ống thải cao lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải. Tỷ lệ các nhà máy trong các KCN áp dụng và duy trì các giải pháp sản xuất sạch hơn SXSH còn quá thấp Ví dụ tại KCX Tân Thuận thuộc Chí Minh chỉ có 3-4 doanh nghiệp áp dụng các giải pháp SXSH. - về các biện pháp quản lý và vận hành các hệ thống xử lý ô nhiễm Hầu hết các nhà máy trong các KCN KCX đã thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý và vận hành các hệ thống xử lý khí thải. Tuy nhiên có một tỷ lệ nhỏ các nhà máy không chịu vận hành hệ thống xử lý khí thải do sợ tốn tiền điện

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.