TAILIEUCHUNG - Báo cáo tổng kết nhiệm vụ : Phát triển công nghệ môi trường part 9

Tham khảo tài liệu 'báo cáo tổng kết nhiệm vụ : phát triển công nghệ môi trường part 9', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nhiệm vụ Phát triển Công nghệ Môi trường Thiết bị không dùng điện như mũi khoan phải được sử dụng ở bên ngoài hoặc gần nguồn nước trừ khi sử dụng cầu dao ngắt mạch an toàn. - Công nhân cần phải thay quần áo lao động trước khi ưở về nhà do bụi và hóa chất có thể còn vương trên quần áo của công nhân và làm cho người nhà bị ốm. - Định kỳ kiểm ưa sức khỏe của công nhân chú ý đế các bệnh do bụi gây ra như bện về phổi và đường hô hấp . - Ranh giới không gian làm việc . Không cho phép công nhân vào khu vực ranh giới. -Làmviệc dưới cống bể ngầm hoặc bể silo có thể gặp nguy hiểm do thiếu không khí. - cần lắp quạt ỡ các lối các khu vực đó và phải thường xuyên có ít nhất 2công nhân làm việc cùng với nhau và thắt dây thừng vào công nhân thứ nhất để họ có thể được kéo lên khi họ bị ngất. - Làm việc trong mương rãnh. Mương rãnh đào ngầm trong lòng đất làm công . có thể bị sập. Bất cứ mương rãnh nào có độ sâu trên 1 5 m cần phải có dàn chống bằng gỗ để ưánh hiện tượng sập. - Đặt biển báo để nhắc nhở mọi người về an toàn. Nhắc nhỡ mọi người nếu có công nhân bị thương hoặc thiệt mạng và gia đình con cái của người bị thương bị thiệt mạng đang gặp khó khăn. - Lập hồ sơ Ngày không có tai nạn . Khuyến khích các cuộc thi và đưa ra các hình thức thưởng như là sự ca ngợi của mọi người và giải thưởng nhỏ như ăn trưa miễn phí 6 . Khám chữa bệnh - Cần chú ý tránh các bệnh ngoài da. Lắp đặt trang thiết bị rửa và làm sạch mắt trong tình huống khẩn câp nếu sử dụng chất lỏng độc hại. - Cung cấp xà phòng công nghiệp và kem bôi da tay để khuyến khích công nhân tắm rửa và thường xuyên rửa sạch dầu mỡ phòng ưánh các bệnh ngoài da. - Cần kiểm ưa sức khỏe công nhân ít nhất là một lần 1 năm. 7 . Các vấn đề cần tránh - Đừng bao giờ nghĩ AN TOÀN là ưách nhiệm của người khác Điều này không chỉ phụ thuộc vào từng công nhân. Cán bộ quản lý cần thường xuyên nhắc nhở công nhân. - Đừng thỏa mãn vđi chính mình. Tai nạn không bao giờ cảnh báo bạn trước. - Đọc lời hướng dẫn ưên HỘP DỤNG cụ mỗi ngày một lần

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.