TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 54 ÔNTẬP CHƯƠNG III (tiếp)

Mục tiêu Giúp HS nắm chắc lí thuyết của chương. - Rèn luyện kĩ năng giải phương trình, giải toán bằng cách lập phương trình. - Rèn luyện kĩ năng trình bày bài giải. - Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp. II. Chuẩn bị - HS: ôn tập kĩ lý thuyết của chương, chuẩn bị bài tập ở nhà. - GV: chuẩn bị các phiếu học tập. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 54 ÔN TẬP CHƯƠNG III tiếp I. Mục tiêu Giúp HS nắm chắc lí thuyết của chương. - Rèn luyện kĩ năng giải phương trình giải toán bằng cách lập phương trình. - Rèn luyện kĩ năng trình bày bài giải. - Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp. II. Chuẩn bị - HS ôn tập kĩ lý thuyết của chương chuẩn bị bài tập ở nhà. - GV chuẩn bị các phiếu học tập. III. Nội dung Hoạt động Hoạt động của HS Ghi bảng của GV Hoạt động I Kiểm tra bài cũ . 1. Tìm 3 phương trình bậc nhất có một nghiệm là -3. 2. Tìm m biết - HS tìm một phương trình chẳng hạn x 3 0. Sau đó dùng quy tắc nhân tìm 4 phương trình còn lại. 1 HS lên bảng sửa bài tập. 1 x 3 0 2x 6 0 3x 18 0 . 2. Do phương trình 2x 5 2m 1 nên 2 -1 5 2m 1 m 1 Bài tập 51d. 2x3 5x2 - 3x 0 x 2x2 5x -3 0 x 2x2 - x 6x - 3 phương 0 trình 1 HS lên bảng sửa bài x 2x - 1 x 3 0 2x 5 tập. 2m 1 có 1 Bài tập 52d nghiệm ĐKXĐ x 7 2 là -1. 2x 3 f3 8 1ì v 2- 7x ì GV x 5 f 3 7 1ì yêu 2 - 7x cầu HS 2x 3 f3 . 1 v 2- 7x ì nêu hướng - x 5 f 33 7 1ì 0 v 2- 7x ì giải. f3x 8 1Ì 2x 3- x 5 0 Hoạt 12 - 7x f3x 8 2- 7x ì x - 2 0 động 1 2 - 7x 2 -4x 10 0 Sửa x - 2 0 bài tập

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.