TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 54 ÔNTẬP CHƯƠNG III (tiếp)

Mục tiêu Giúp HS nắm chắc lí thuyết của chương. - Rèn luyện kĩ năng giải phương trình, giải toán bằng cách lập phương trình. - Rèn luyện kĩ năng trình bày bài giải. - Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp. II. Chuẩn bị - HS: ôn tập kĩ lý thuyết của chương, chuẩn bị bài tập ở nhà. - GV: chuẩn bị các phiếu học tập. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 54 ÔN TẬP CHƯƠNG III tiếp I. Mục tiêu Giúp HS nắm chắc lí thuyết của chương. - Rèn luyện kĩ năng giải phương trình giải toán bằng cách lập phương trình. - Rèn luyện kĩ năng trình bày bài giải. - Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp. II. Chuẩn bị - HS ôn tập kĩ lý thuyết của chương chuẩn bị bài tập ở nhà. - GV chuẩn bị các phiếu học tập. III. Nội dung Hoạt động Hoạt động của HS Ghi bảng của GV Hoạt động I Kiểm tra bài cũ . 1. Tìm 3 phương trình bậc nhất có một nghiệm là -3. 2. Tìm m biết - HS tìm một phương trình chẳng hạn x 3 0. Sau đó dùng quy tắc nhân tìm 4 phương trình còn lại. 1 HS lên bảng sửa bài tập. 1 x 3 0 2x 6 0 3x 18 0 . 2. Do phương trình 2x 5 2m 1 nên 2 -1 5 2m 1 m 1 Bài tập 51d. 2x3 5x2 - 3x 0 x 2x2 5x -3 0 x 2x2 - x 6x - 3 phương 0 trình 1 HS lên bảng sửa bài x 2x - 1 x 3 0 2x 5 tập. 2m 1 có 1 Bài tập 52d nghiệm ĐKXĐ x 7 2 là -1. 2x 3 f3 8 1ì v 2- 7x ì GV x 5 f 3 7 1ì yêu 2 - 7x cầu HS 2x 3 f3 . 1 v 2- 7x ì nêu hướng - x 5 f 33 7 1ì 0 v 2- 7x ì giải. f3x 8 1Ì 2x 3- x 5 0 Hoạt 12 - 7x f3x 8 2- 7x ì x - 2 0 động 1 2 - 7x 2 -4x 10 0 Sửa x - 2 0 bài tập