TAILIEUCHUNG - Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. MỤC TIÊU - HS nắm chắc khái niệm phân thức đại số - Hình thành kĩ năng nhận biết 2 phân thức đại số bằng nhau. II. CHUẨN BỊ a. GV: Bảng phụ, thước. b. HS : +Thước + Đọc trước bài “Phân thức đại số” III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (7 phút) GV: - không kiểm tra bài cũ - Chữa lỗi sai trong bài kiểm tra 1 tiết Hoạt động 2: | PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I. MỤC TIÊU - HS nắm chắc khái niệm phân thức đại số - Hình thành kĩ năng nhận biết 2 phân thức đại số bằng nhau. II. CHUẨN BỊ a. GV Bảng phụ thước. b. HS Thước Đọc trước bài Phân thức đại số III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ 7 phút GV - không kiểm tra bài cũ - Chữa lỗi sai trong bài kiểm tra 1 tiết Hoạt động 2 Bài mới 30 phút GV yêu cầu HS quan sát các biểu thức A Có dạng B sau đây 4x - 7 15 Xx - 2 a. b c 2x3 4x - 5 3x3 - 7x 8 1 Nhận xét tử và mẫu của các biểu thức trên. GV Những biểu thức trên gọi là những phân thức đại số Thế nào là phân thức đại số GV yêu cầu cả lớp làm 1 hãy viết một phân thức đại số HS A và B là những đa thức A HS . là 1 biểu thức có dạng B trong đó A B là những đa thức và B 0 A là tử B là mẫu 1 viết 1 phân thức đại số 1 GV các nhóm làm 2. Một số thực a bất lỳ có phải là phân tức không vì sao Chốt lại định nghĩa đa thức đại số. GV Nghiên cứu phần 2 A C Hai phân thức B và D bằng nhau khi nào x - 1 _ 1 Vì sao x2 -1- x 1 GV các nhóm làm 3 Cho biết kết quả của từng nhóm Gọi HS nhận xét sau đó chữa GV trả lời 4 Xét xem 2 phân HS vì có a a 1 định nghĩa sgk 35 HS theo dõi và ghi bảng A _ C HS đọc sgk B D khi HS Vì x-1 x 1 1 x2 -1 HS hoạt động nhóm HS đưa ra kết quả của nhóm mình 3. Vì x 6xy3 HS nhận xét HS 4. có . Vì x 3x 6 3 x2 2x

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    79    0    25-06-2022
5    95    1    25-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.