TAILIEUCHUNG - Giáo trình dịch học bào vệ thực vật part 8

Như vậy, cứ trung bình một tháng sẽ có 2 lứa rệp tính từ thời điểm cuối tháng 3 đến tháng 11. Dự tính số lượng rệp xơ trắng sẽ phát sinh: Tuỳ theo loại hình của rệp (có cánh hay không cánh), tuỳ theo nhiệt độ và độ ẩm mà khả năng sinh sản của rệp xơ trắng có sai khác. + Loại hình không cánh, ở điều kiện nhiệt độ trung bình từ 20 – 300C, độ ẩm 70-80%, một rệp cái có khả năng đẻ được 50 - 130 rệp con. | theo nhiệt độ. Như vậy cứ trung bình một tháng sẽ có 2 lứa rệp tính từ thời điểm cuối tháng 3 đến tháng 11. Dự tính số lượng rệp xơ trắng sẽ phát sinh Tuỳ theo loại hình của rệp có cánh hay không cánh tuỳ theo nhiệt độ và độ ẩm mà khả năng sinh sản của rệp xơ trắng có sai khác. Loại hình không cánh ở điều kiện nhiệt độ trung bình từ 20 -300C độ ẩm 70-80 một rệp cái có khả năng đẻ được 50 - 130 rệp con. Tuổi thọ của rệp mẹ khoảng 7-10 ngày. Trên một vị trí của lá mía có thể tổn tại 3-4 đời rệp. Ớ điều kiện nhiệt độ dưới 200C khả năng sinh sản của rệp mẹ giảm xuống. Ớ điều kiện nhiệt độ trên 300C xuất hiện hiện tượng đình dục. Thời gian phát dục của rệp non bị kéo dài khoảng 2-3 lần. Loại hình có cánh thường chỉ xuất hiện khi nhiệt độ độ ẩm môi trường thấp hoặc yếu tố thức ăn không còn phù hợp. Khả năng sinh sản của loại hình này rất thấp 10-15 con rệp cái. . Biện pháp phòng ngừa và dập dịch Biện pháp kỹ thuật canh tác Chế độ canh tác có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phát triển của quần thể rệp xơ trắng hại mía. Tác giả Lương Minh Khôi 1999 cho rằng mía xuân không nên trổng liền kề với mía thu hoặc mía lưu gốc sẽ ngăn ngừa được sự di chuyển của rệp xơ trắng. Bón đạm sớm cân đối lượng NPK làm sạch cỏ bóc lá già để ruộng mía thông thoáng hạn chế được sự phát triển mạnh của rệp xơ trắng. Trần Văn Sỏi 1995 cũng cho rằng luân canh hợp lý cây mía cũng hạn chế được sự phát triển của rệp xơ trắng. Dùng giống chống chịu POJ 30-16 và hạn chế được sự gây hại của rệp xơ trắng Lê Song Dự và ctv. 1996 . Hoặc những giống mía địa phương có bản lá dày góc độ lá nhỏ ít bị rệp xơ trắng gây hại hơn những mía giống khác. Biện pháp sinh học Rệp xơ trắng bị một đội ngũ thiên địch khống chế khá hùng hậu. Vì rệp di chuyển chậm lại định vị ngay mặt dưới của lá mía nên thiên địch rất dễ bắt gặp. Kết quả nghiên cứu của Lương Minh Khôi và ctv. 1997 1999 trong những năm 1992-1997 lực lượng thiên địch của rệp xơ trắng thu được 31 loài trong đó có 21 loài ă thịt 10 loài .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.