TAILIEUCHUNG - Hãy đặt khách hàng vào vị trí trung tâm để thành công

Sự xuống dốc của nền kinh tế và những trở ngại trong việc lựa chọn phương tiện truyền thông đòi hỏi một mối quan hệ đặc biệt với khách hàng – và phương pháp quản lý mối quan hệ đặc biệt. Những thay đổi trong cách khách hàng tiếp nhận và sử lý thông tin có được thông qua mạng xã hội, điện thoại di động, và internet, kết hợp với sự thu hẹp lợi nhuận biên, suy giảm lòng trung thành và yêu cầu cao hơn trong trách nhiệm giải trình marketing, cho thấy cần một phương pháp tiếp. | Hãy đặt khách hàng vào vị trí trung tâm để thành công Sự xuống dốc của nền kinh tế và những trở ngại trong việc lựa chọn phương tiện truyền thông đòi hỏi một mối quan hệ đặc biệt với khách hàng - và phương pháp quản lý mối quan hệ đặc biệt. Những thay đổi trong cách khách hàng tiếp nhận và sử lý thông tin có được thông qua mạng xã hội điện thoại di động và internet kết hợp với sự thu hẹp lợi nhuận biên suy giảm lòng trung thành và yêu cầu cao hơn trong trách nhiệm giải trình marketing cho thấy cần một phương pháp tiếp cận mới cho mục tiêu đặt khách hàng vào vị trí trung tâm trong mọi hoạt động của tổ chức. . Lafley CEO của Proctor Gamble đã nói rằng Khách hàng là ông chủ Những nghiên cứu xác nhận quan điểm này Theo một nghiên cứu vào năm 2009 của Heidrick Struggles mục tiêu quản lý số một cho quản lý ở cấp độc C năm nay là khách hàng - tất cả nhằm thu hút khách hàng mới giữ chân khách hàng của và cải thiện giá trị cuộc sống của họ. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Marketingprofs cho thấy nhiều marketer coi việc giữ chân và thu hút khách hàng mới là mục tiêu marketing quan trọng nhất của họ. Và một nghiên cứu nữa được thực hiện cách đây vài năm bởi Deloitte và Touche cho thấy việc đặt khách hàng vào vị trí trung tâm tạo ra một diện mạo tốt cho công việc kinh doanh. Nghiên cứu nhận thấy những công ty tập trung vào khách hàng có thể sinh lợi hơn 60 lợi nhuận trên cổ phần tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản và mức độ tăng trưởng doanh thu thị trường có khả năng gấp 2 lần những công ty tương tự nhưng ít tập trung vào khách hàng hơn. Tiếp tục một nghiên cứu gần đây của SpencerStuart với hơn 200 nhân viên marketing cho thấy chỉ có 33 tin rằng thành công của họ gắn chặt với những định hướng về khách hàng ngoài ra 92 CMO cho rằng họ phải sở hữu thương hiệu để thành công so với 41 cho rằng họ phải sở hữu mối quan hệ khách hàng. Nhận định giữ và phát triển giá trị khách hàng quyết định sự tồn tại của marketing. Theo đó marketing có vai trò hàng đầu trong việc đưa

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    7    0    14-08-2020
4    3    0    14-08-2020
5          14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
1    4    0
TÀI LIỆU HOT
145    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN