TAILIEUCHUNG - Mẫu kế hoạch tiếp thị (Số 3)

Tham khảo tài liệu 'mẫu kế hoạch tiếp thị (số 3)', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Mẫu kế hoạch tiếp thị Số 3 Như các bạn biết không có một công thức chung để thể xây dựng được một kế hoạch tiếp thị tốt các kế hoạch tiếp thị có thể thay đổi tuỳ theo nhu cầu của từng công việc kinh doanh cụ thể. Để biết được các doanh nghiệp viết kế hoạch tiếp thị của họ như thế nào hoặc thành phần nội dung của một kế hoạch tiếp thị bao gồm những gì bạn hãy xem các ví dụ dưới đây. Mẫu các kế hoạch tiếp thị và các thành phần của một kế hoạch tiếp thị Cửa hàng nút y phục Mosaic Cửa hàng Dịch vụ thức ăn Sáng tạo Creative Cuisine Dịch vụ Biểu đồ phân tích cạnh tranh của Creative Cuisine Phân tích đối thủ cạnh tranh - Đối với Creative Cuisine Các yếu tố Ưu tiên Creative Cuisine Boston Market Bertucci s Peking Garden Super- market Xếp loại chung Cao Dịch vụ khách hàng Cao Sự tiện lợi Chất lượng bữa ăn Tuyển chọn bữa ăn Lựa chọn thức ăn bổ dưỡng Lựa chọn loại ít chất béo Lựa chọn ăn kiêng Lựa chọn khác biệt Giá cả giá trị thức ăn Mức độ tinh thông đối với sản phẩm Vị trí Cao Cao Cao Cao Vừa phải Vừa phải Vừa phải Vừa phải Vừa phải Vừa phải Quảng cáo tiếp thị n a đ đđđđ đđ đđ đđđđ Các điểm mạnh n a Chất Giá trị Sự Giá trị Sự Giao Vị .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN