TAILIEUCHUNG - Viết chương trình vẽ hoàn thiện tuyến hình tàu thủy, chương 14

Sau thời gian nghiên cứu và xây dựng chương trình, đến nay, chương trình vẽ hoàn thiện bản vẽ tuyến hình tàu thuỷ đã được hoàn thành. Chương trình được lập trình bằng ngôn ngữ Visua Basic phiên bản , đây là một ngôn ngữ lập trình có giao diện thân thiện, tương thích với hệ các điều hành Windows và đơn giản trong sử dụng. Việc xử lý bản vẽ được thực hiện khá nhanh, tuy nhiên tốc độ sẽ được cải thiện đáng kể với các cấu hình máy được khuyến khích sử dụng, cụ thể với các. | 1 Chương 14 IzC Kêt quả Sau thời gian nghiên cứu và xây dựng chương trình đến nay chương trình vẽ hoàn thiện bản vẽ tuyến hình tàu thuỷ đã được hoàn thành. Chương trình được lập trình bằng ngôn ngữ Visua Basic phiên bản đây là một ngôn ngữ lập trình có giao diện thân thiện tương thích với hệ các điều hành Windows và đơn giản trong sử dụng. Việc xử lý bản vẽ được thực hiện khá nhanh tuy nhiên tốc độ sẽ được cải thiện đáng kể với các cấu hình máy được khuyến khích sử dụng cụ thể với các máy có cấu hình như sau CPU Pentium IV GHz RAM 256 MB màn hình VGA hoặt màn hình độ phân giải cao được hỗ trợ bởi Microsoft Windows hoặc máy có cấu hình cao hơn. Visua Basic không hỗ trợ một cách chuyên nghiệp về đồ hoạ do đó chất lượng bản vẽ không thể tốt bằng các phần mềm đồ hoạ chuyên dụng như AUTOCAD. Tuy nhiên với phương pháp thực hiện và thiết kế bản vẽ là phương pháp số thì dễ dàng lấy được chính xác các thông số cần thiết. Qua thử nghiệm với các bản vẽ mẫu có thể rút ra một số kết quả như sau Với mẫu tàu có đường hình như tàu đánh cá khu vực Quảng Ngãi - QNG56-003 chương trình cho kết quả như sau 2 Hình chiếu MCN được thể hiện tốt đảm bảo các quan hệ hình học với hai hình hiếu còn lại. Cụ thể sai số đo trên MCN đạt được là Giá trị sai số trung bình tại các điểm kiểm tra đo ở MCN có sai số lớn nhất là Ay 0 01747 Giá trị phương sai tại các điểm kiểm tra đo ở MCN có sai số lớn nhất Sy 0 0028453 Với MCD Sai số lớn nhất Ay 0 003579 Phương sai Sy 0 0002193 Với MĐN Sai số lớn nhất Ay 0 008321 Phương sai ôy 0 000915 3 Hình Bản vẽ đường hình tàu .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.