TAILIEUCHUNG - Viết chương trình vẽ hoàn thiện tuyến hình tàu thủy, chương 2

Sự cần thiết của việc nghiên cứu hàm hoá đường hình tàu thuỷ Tàu thuỷ là một công cụ hoạt động thực tiễn làm việc nổi trên mặt nước, mang tải trọng lớn và hoạt động theo sự điều khiển của con người, trong những điều kiện sông biển phức tạp, thậm chí nguy hiểm. Đầu tư chế tạo và khai thác tàu thuỷ, đặc biệt những tàu có kích thước lớn, trang bị hiện đại, hoạt động trên các vùng biển và đại dương xa xôi thuộc loại đầu tư lớn và rất lớn, thêm vào đó, với điều kiện. | Chương 2 Ầ J1 Ấ . A. I A. r Sự cân thiêt của việc nghiên cứu hàm hoá đường hình tàu thuỷ Tàu thuỷ là một công cụ hoạt động thực tiễn làm việc nổi trên mặt nước mang tải trọng lớn và hoạt động theo sự điều khiển của con người trong những điều kiện sông biển phức tạp thậm chí nguy hiểm. Đầu tư chế tạo và khai thác tàu thuỷ đặc biệt những tàu có kích thước lớn trang bị hiện đại hoạt động trên các vùng biển và đại dương xa xôi thuộc loại đầu tư lớn và rất lớn thêm vào đó với điều kiện làm việc như nhận xét ở trên rất khắc nghiệt nguy hiểm chứa đựng nhiều rủi ro. Những đặc điểm như vậy giải thích sự quan tâm đáng kể của mọi người đặc biệt là các nhà khoa học nhằm đảm bảo cho con tàu những chất lượng kinh tế - kỹ thuật cần thiết mà quan trọng hơn cả là an toàn cho con tàu và thuỷ thủ đoàn. Thông thường vỏ tàu là một vật thể có cấu tạo hình dáng phức tạp đây là trở ngại lớn nhất và là đối tượng được quan tâm từ rất sớm nhưng những bài toán biểu diễn giải tích đường hình lý thuyết tàu vẫn chưa được giải quyết một cách hoàn chỉnh thoả đáng. Trước đây khi tính toán các tính năng hàng hải của tàu thường dẫn đến việc phải tính một tích phân xác định trong đó cận dưới dấu tích phân thường liên quan đến các kích thước của tàu còn hàm dưới dấu tích phân liên quan đến toạ độ đường hình tàu. Các tích phân xác định này được xây dựng trên cơ sở logic toán học nhưng hàm dưới dấu tích phân chưa được xây dựng dưới dạng toán học cụ thể. Trong thực tế đường hình lý thuyết tàu được cho dưới dạng bản vẽ bảng toạ độ đường hình nên việc tính toán các tích phân xác định trên không thể tiến hành liên tục đựơc mà chỉ có thể tính gần đúng theo các phương pháp như Phương pháp hình thang phương pháp simson phương pháp chebưsev trong đó phương pháp được dùng phổ biến là phương pháp hình thang. Phương pháp hình thang khá đơn giản dễ sử dụng giải quyết được nhiều bài toán liên quan đến hình cong dặt biệt là trong tính toán thiết kế tàu thuỷ. Tuy nhiên khi sử dụng phương pháp hình thang với đầu vào là

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.