TAILIEUCHUNG - Quản trị tác nghiệp phần 3

Quản trị tác nghiệp hoạch định ra khối lượng và quy mô cũng như tần suất của các giao dịch và theo đó cán bộ phụ trách nhóm các đối tượng áp dụng để tác động đến đối tượng của mình. | Học phần Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2C Xác định cơ cấu hàng hoá trong bán lẻ ĐT Lựa chọn bán cái gì thường là việc đầu tiên mà một nhà bán lẻ điện tử tương lai phải xác định. Nên lựa chọn bán cái gì mà anh hiểu biết nhất, say mê nhất. Cơ cấu mặt hàng lựa chọn có thể là rộng hay đặc thù, phụ thuộc vào quan niệm, ý tưởng kinh doanh của từng người. Bảng : Lựa chọn mặt hàng rộng hoặc hẹp Rộng (tổng quát) Hẹp (đặc thù) Sách Hư cấu hoặc không hư cấu bởi các nhà văn nữ hiện đại Dụng cụ nhà bếp Các đồ làm bếp hiếm gặp trên thế giới Đồ vật châu Á Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và vật dụng trang trí từ châu Á Xác định cơ cấu hàng hoá trong bán lẻ ĐT Lưu ý: - Trên góc độ kinh tế học, việc tạo lập và vận hành các cửa hàng bán lẻ truyền thống kinh doanh hẹp (Ví dụ: chỉ chuyên bán thanh từ tính cho cửa tủ lạnh; bán hàng trăm mặt hàng mù tạc; chỉ bán bóng thể thao) như vậy thường là không phù hợp. Trong môi trường Internet, .