TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu kinh doanh phần 4

Khái quát về phương pháp nghiên cứu điều tra Phương pháp nghiên cứu điều tra bao gồm các bước: + Điều tra chọn mẫu + Người trả lời + Dữ liệu sơ cấp | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH & CÁCH VIẾT LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐiỀU TRA Khái quát về phương pháp nghiên cứu điều tra Phương pháp nghiên cứu điều tra? Điều tra chọn mẫu Người trả lời Dữ liệu sơ cấp Mục tiêu của điều tra Những ưu điểm của nghiên cứu điều tra CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐiỀU TRA Những sai biệt trong nghiên cứu điều tra Sai biệt do chọn mẫu ngẫu nhiên Sai biệt có hệ thống Sai biệt do người trả lời: Sai biệt do không trả lời Sai biệt do trả lời sai câu hỏi Sai biệt do cố ý trả lời sai Sai biệt do vô ý trả lời sai CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐiỀU TRA Những sai biệt trong nghiên cứu điều tra Sai biệt có hệ thống (tiếp theo) Sai biệt do quản lý: Sai biệt do xử lý số liệu Sai biệt do chọn mẫu Sai biệt do điều tra viên Sai biệt do thiếu trung thực Làm gì để giảm sai biệt trong điều tra? CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐiỀU TRA Phân loại các phương pháp nghiên cứu điều tra Dựa vào phương thức điều tra Dựa vào bảng câu hỏi Câu hỏi cấu trúc Câu hỏi gián tiếp Dựa vào thời gian Nghiên cứu thời điểm Nghiên cứu thời kỳ CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐiỀU TRA Các phương thức nghiên cứu điều tra Phỏng vấn cá nhân Ưu điểm: Cơ hội phản hồi thông tin Cơ hội làm rõ những câu trả lời phức tạp Độ dài phỏng vấn Khả năng hoàn tất bảng câu hỏi Khả năng minh hoạ câu hỏi Tỉ lệ hưởng ứng điều tra cao CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐiỀU TRA Các phương thức nghiên cứu điều tra Phỏng vấn cá nhân Hình thức: Phỏng vấn trong nhà Phỏng vấn ngoài phố Nhược điểm: Khả năng phát sinh sai biệt Vấn đề chi phí Khả năng tái phỏng vấn CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐiỀU TRA Các phương thức nghiên cứu điều tra Phỏng vấn qua điện thoại: Ưu điểm: Phỏng vấn từ địa điểm tập trung Phỏng vấn qua điện thoại có trợ giúp của máy tính Tốc độ thu thập dữ liệu nhanh chóng Ít tốn kém chi phí Tránh được sự e ngại cho người được phỏng vấn Khả năng hợp tác Khả năng tái phỏng vấn CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐiỀU TRA Các phương thức nghiên cứu điều tra Phỏng vấn qua điện thoại: Nhược điểm: Tính chất đại diện của mẫu nghiên cứu Thiếu sự trợ giúp bằng hình ảnh Hạn chế thời gian phỏng vấn Điều tra bằng bảng câu hỏi Điều tra qua thư tín CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐiỀU TRA Điều tra qua thư tín: Sự năng động về mặt địa lý Qui mô mẫu điều tra Về chi phí Sự năng động trả lời về mặt thời gian Sự vắng mặt của phỏng vấn viên Sự tiêu chuẩn hóa bảng câu hỏi Thời gian hoàn tất cuộc điều tra Độ dài bảng câu hỏi Tỉ lệ hưởng ứng trả lời