TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu kinh doanh phần 2

Khái niệm mô hình kinh doanh miêu tả một tầm rộng những mô hình bán hình thức và có hình thức do các liên doanh dùng để đại diện các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp, như là các quá trình hiện hành, các cấu trúc tổ chức, và những dự báo tài chính. | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH & CÁCH VIẾT LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP Những đề tài chính yêu trong nghiên cứu kinh doanh Nghiên cứu hành vi tổ chức và quản lý Quản lý chất lượng Phong cách lãnh đạo Năng suất lao động Hiệu quả của tổ chức Nghiên cứu về cơ cấu tổ chức Nghiên cứu về sự liên lạc và không khí tổ chức Khuynh hướng của liên hiệp công đoàn Những đề tài chính yêu trong nghiên cứu kinh doanh Nghiên cứu tiếp thị và bán hàng Đo lường tiềm năng thị trường Phân tích thị phần Nghiên cứu phân khúc thị trường Sự quyết định đặc tính của thị trường Phân tích doanh số bán hàng Nghiên cứu các kênh phân phối Thử nghiệm sản phẩm mới Những đề tài chính yêu trong nghiên cứu kinh doanh Nghiên cứu tiếp thị và bán hàng Nghiên cứu quảng cáo Nghiên cứu hành vi và sự thoả mãn của người tiêu dùng CHƯƠNG 1: Quan niệm về luận án tốt nghiệp của sinh viên Luận án tốt nghiệp – Một kiểu nghiên cứu kinh doanh mang tính học thuật CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU Xây dựng lý thuyết Các khái niệm Mệnh đề và giả thuyết Phương pháp nghiên cứu khoa học Các loại nghiên cứu kinh doanh Nghiên cứu khám phá Nghiên cứu mô tả Nghiên cứu nguyên nhân CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU Các giai đoạn nghiên cứu kinh doanh Xác định vấn đề nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Chọn mẫu nghiên cứu Thu thập số liệu Xử lý và phân tích số liệu Kết luận và báo cáo kết quả nghiên cứu CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ VÀ CÁCH LẬP ĐỀ NGHỊ NGHIÊN CỨU Tầm quan trọng của việc xác định đúng vấn đề Quá trình xác định vấn đề nghiên cứu: Nắm chắc mục tiêu của người ra quyết định Hiểu bối cảnh của vấn đề Hiểu rõ bản chất vấn đề chứ không phải những biểu hiện của nó Quyết định đơn vị nghiên cứu CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ VÀ CÁCH LẬP ĐỀ NGHỊ NGHIÊN CỨU Quá trình xác định vấn đề nghiên cứu: Quyết định các biến có liên quan Biến phân loại Biến liên tục Biến phục thuộc Biến độc lập Phát biểu vấn đề, nêu câu hỏi, mục tiêu và giả thiết nghiên cứu Lập đề nghị nghiên cứu CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ VÀ CÁCH LẬP ĐỀ NGHỊ NGHIÊN CỨU Những câu hỏi gợi ý khi lập đề nghị nghiên cứu Xác định vấn đề: Mục đích nghiên cứu là gì? Bạn đã hiểu vấn đề nghiên cứu đến mức nào? Cần những thông tin nào nữa về bối cảnh nghiên cứu Làm thế nào để đo lường vấn đề? Số liệu có sẵn đủ chưa? Có nên tiến hành nghiên cứu không? Có thể hình thành giả thuyết không?

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    9    0    28-01-2021