TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu kinh doanh phần 3

“Một mô hình kinh doanh là một công cụ quan niệm chứa một bộ có nhiều phần tử và của các quan hệ của chúng và cho phép thể hiện luận lý doanh nghiệp của một công ty nào đó. Nó miêu tả giá trị khả năng chào hàng của một công ty trong một hoặc nhiều loại khách hàng và nó cũng miêu tả thuật kiến trúc của công ty và mạng lưới đối tác nó dùng để tạo lập, tiếp thị, và giao hàng giá trị nói trên và vốn liếng quan hệ, nhằm phát sinh các dòng. | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH & CÁCH VIẾT LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ VÀ CÁCH LẬP ĐỀ NGHỊ NGHIÊN CỨU Lưạ chọn thiết kế nghiên cứu cơ bản: Những loại câu hỏi nào cần trả lời Có những khám phá mô tả hay nguyên nhân nào không? Nguồn số liệu có thể khai thác Bạn có thể thu nhận được những câu trả lời đã định bằng cách hỏi người khác không? Những thông tin cần thiết có thể thu thập nhanh chóng đến mức nào? Những câu hỏi điều tra nên phát biểu như thế nào? CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ VÀ CÁCH LẬP ĐỀ NGHỊ NGHIÊN CỨU Lưạ chọn mẫu nghiên cứu: Ai hoặc thứ gì là nguồn số liệu nghiên cứu? Đối tượng mục tiêu nghiên cứu có thể xác định được không? Có cần chọn mẫu nghiên cứu không? Chọn mẫu phải chính xác đến mức độ nào? Có cần chọn mẫu theo xác suất không? Có cần chọn mẫu toàn quốc không? Có cần chọn mẫu với quy mô lớn không? Cách chọn mẫu như thế nào? CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ VÀ CÁCH LẬP ĐỀ NGHỊ NGHIÊN CỨU Thu thập số liệu: Ai sẽ thu thập số liệu? Thời gian thu thập số liệu mất bao lâu? Sự giám sát việc thu thập số liệu cần đến mức nào? Những quy trình thu thập số liệu nào phải tuân theo? Phân tích đánh giá số liệu: Có ứng dụng quy trình biên tập và mã hoá số liệu theo tiêu chuẩn không? Số liệu được phân loại như thế nào? Bạn sẽ lập các bảng số liệu bằng vi tính hay bằng tay CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ VÀ CÁCH LẬP ĐỀ NGHỊ NGHIÊN CỨU Phân tích đánh giá số liệu (tiếp theo): Những câu hỏi nào cần được trả lời? Có bao nhiêu biến được điều tra đồng thời? Dựa theo những tiêu chuẩn nào để đánh giá hoạt động? Loại báo cáo: Ai sẽ đọc báo cáo nghiên cứu? Có cần những kiến nghị gì về quản lý không? Báo cáo yêu cầu trình bày bao nhiêu lần? Hình thức của văn bản báo cáo như thế nào? CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ VÀ CÁCH LẬP ĐỀ NGHỊ NGHIÊN CỨU Đánh giá chung: Chi phí thực hiện nghiên cứu là bao nhiêu? Khung thời gian cho phép phù hợp không? Bạn có cần sự giúp đỡ bên ngoài nào không? Thiết kế nghiên cứu có thực hiện được mục tiêu nghiên cứu hay không? Dự kiến bao giờ bắt đầu nghiên cứu? CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ VÀ PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH Nghiên cứu khám phá là gì? Tại sao tiến hành nghiên cứu khám phá? Chuẩn đoán tình hình Chọn lựa giải pháp Phát hiện ý tưởng mới Các loại nghiên cứu khám phá Khảo sát kinh nghiệm Phân tích dữ liệu thứ cấp CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ VÀ PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH Các loại nghiên cứu khám phá Khảo sát kinh nghiệm Phân tích dữ liệu thứ cấp Nghiên cứu tình huống Nghiên cứu thử nghiệm Phỏng vấn nhóm tập trung Kỹ thuật phản chiếu Phỏng vấn chuyên sâu CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU THỨ CẤP Vài nét về phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp là gì? Mục tiêu cơ bản của nghiên cứu dữ liệu thứ cấp Phát hiện sự kiện Xây dựng mô hình CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU THỨ CẤP Sự phân loại dữ liệu thứ cấp Dữ liệu nội bộ Dữ liệu ngoại vi Nguồn từ sách báo Nguồn từ các tổ chức và hiệp hội Nguồn từ các phương tiện truyền thông Nguồn từ thông tin thương mại Ưu điểm của nghiên cứu dữ liệu thứ cấp Nhược điểm của nghiên cứu dữ liệu thứ cấp