TAILIEUCHUNG - Môi trường kinh doanh phần 2

Môi trường kinh doanh bao gồm có 2 loại môi trường: - Môi trường bên trong: văn hóa doanh nghiệp, sứ mạng, mục tiêu của doanh nghiệp. - Môi trường bên ngoài: pháp luật, chính trị, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đối tác. | Học phần Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2B PGS TS. Nguyễn Văn Minh minhdhtm@ minhdhtm@ Giao dịch TMĐT B2C TMĐT B2C (TMĐT giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng) Thương mại điện tử B2C là giao dịch thương mại (trao đổi tiền lấy hàng hóa hoặc dịch vụ) được một doanh nghiệp tiến hành với người tiêu dùng cuối cùng thông qua mạng Internet, các mạng truyền thông và các phương tiện điện tử khác. Tương tự như giao dịch B2B, giao dịch B2C có thể diễn ra trực tiếp giữa các doanh nghiệp hoặc thông qua một đối tác thứ ba (hay một trung gian giao dịch) đóng vai trò cầu nối giữa người mua và người bán đồng thời tạo điều kiện để giao dịch giữa họ diễn ra thuận lợi hơn. Nội dung Giao dịch thương mại điện tử B2B và B2C Quản trị tác nghiệp và quản trị tác nghiệp thương mại điện tử Thành phần của thị trường trong thương mại điện tử B2B Định nghĩa quản trị tác nghiệp “Việc thiết kế, vận hành và tiếp tục cải tiến các hệ thống nhằm tạo ra và phân phối các sản phẩm và