TAILIEUCHUNG - Quản trị tác nghiệp phần 2

Quản trị tác nghiệp nên được coi là bước đầu tiên của quy trình tác nghiệp, vì chính nó tạo ra các quy định và thể chế cho việc thực thi các nhiệm vụ của nhân viên bán hàng. Tuy nhiên theo thói quen của số đông, Boomerang CRM đã bố trí công việc này ở bước cuối với ý nghĩa là định chuẩn để đánh giá hiệu quả của các hoạt động tác nghiệp bán hàng. | Học phần Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2C Ưu việt của bán lẻ điện tử đối với người bán lẻ Vị trí bán hàng là không quan trọng. Trong bán lẻ truyền thống, vị trí là yếu tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, vị trí tốt tất yếu là đi liền với chi phí bỏ ra cao. Bán lẻ điện tử xóa nhòa yếu tố này. Diện tích bán hàng cũng không còn ý nghĩa Cấu trúc xã hội-dân số học của người mua hàng điện tử là hấp dẫn Tiết kiệm chi phí lương cho nhân biên bán hàng và chi phí duy trì các phương tiện bán hàng (tuy nhiên, chi phí cho tiếp xúc khách hàng Internet, việc bao gói và phân phối hàng hóa có thể sẽ cao hơn) Ưu việt của bán lẻ điện tử đối với người bán lẻ Dễ dàng, thuận tiện trong việc tích hợp với quản trị quan hệ khách hàng (CRM) và các hệ thống vi marketing (micro-marketing systems) Vấn đề trên, cộng với sự thuận tiện trong cung cấp thông tin, dẫn đến nhiều cơ hội đối với bán hàng chéo (cross-selling) và bán hàng bổ sung (selling-up) Tiết kiệm chi phí lương cho nhân biên bán hàng