TAILIEUCHUNG - Tâm lý khách hàng: 10 điểm đặc biệt của con người

Chúng ta tiếp nhận quyết định thường là theo cảm tính Các quyết định được chúng ta đưa ra thường được dựa trên cảm giác, nhu cầu hoặc tình cảm chứ không hẳn là tính lô-gíc. Chính vì nguyên nhân này, các lợi ích phi vật chất mà chúng ta nhận được chính là một trong những yếu tố thuyết phục hành động mua hàng. Đừng quên nút ấn mà với nó, bạn có thể tác động đến tình cảm của con người. Chúng ta cần cơ sở lập luận Ví dụ: một người nhìn thấy quảng cáo với bức. | Tâm lý khách hàng 10 điểm đặc biệt của con người 1 Chúng ta tiếp nhận quyết định thường là theo cảm tính Các quyết định được chúng ta đưa ra thường được dựa trên cảm giác nhu cầu hoặc tình cảm chứ không hẳn là tính lô-gíc. Chính vì nguyên nhân này các lợi ích phi vật chất mà chúng ta nhận được chính là một trong những yếu tố thuyết phục hành động mua hàng. Đừng quên nút ấn mà với nó bạn có thể tác động đến tình cảm của con người. 2 Chúng ta cần cơ sở lập luận Ví dụ một người nhìn thấy quảng cáo với bức ảnh về chiếc Xe hơi thể thao và anh ta thấy thích nó. Anh ta sẽ không mua chiếc xe này khi chưa thấy thích nó và anh ta muốn có được các thông tin cụ thể về đặc điểm kỹ thuật như công suất động cơ độ an toàn giá cả và dịch vụ chăm sóc. Anh ta muốn có chiếc xe này vì nó cho phép anh ta có được cảm giác thoải mái. Nhưng anh ta chỉ mua nó khi có thể biện minh cho hành vi mua bán của mình và chứng minh được tính lý trí của hành động đó. what_ customers want 3 Chúng ta là trung tâm tâm tự kỷ Chúng ta nhìn nhận thế giới với quan điểm của cách mà nó có quan hệ với chúng ta khi có ai đó yêu cầu chúng ta thực hiện điều gì đó chúng ta lập tức bắt đầu nghĩ rằng liệu điều này mang lại cho chúng ta những gì Con người thường cố gắng nghĩ về bản thân trước hết. Thậm chí anh ta là người rất tốt. Đó là bản chất của con người. 4 Chúng ta coi trọng giá trị Khi lựa chọn sản phẩm này hay sản phẩm kia chúng ta thường quan tâm tới giá trị của nó trước hết. Sau đó chúng ta so sánh giá trị đó với giá hàng trị hàng hóa càng lớn so với giá hàng hóa thì xác suất mà sản phẩm sẽ được bán cho người này càng cao hơn. Dĩ nhiên đối với mỗi người thì giá trị hàng hóa là giá của bản thân. 5 Tính xã hội Não người không phải là máy nhà bác học đã chứng minh rằng chức năng chính của não được thể hiện ở việc giải quyết các vấn đề tác động xã hội mối quan hệ lẫn nhau giữa con người. Chúng ta hãy thử nhớ lại các bài giảng toán thời phổ thông. Bản chất của bài toán luôn dễ hiểu nếu như nó