TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 257

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 257', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Các dây ra đơn giản được rút vào vỏ Real Power bằng một sợ dây rút lớn. Vỏ PSU không thể làm hư dây do đã được uốn lại cạnh không còn đủ bén để lột được vỏ dây điện. Hỗ trợ SLI và EPS12V cho nên số lượng đầu dây ra khá nhiều nhưng không phải vì thế mà Real Power 550 bỏ qua truyền thống của dòng Real chỉ bọc lưới cho cáp ATX còn tất cả cáp còn lại cảm phiền dùng dây rút nhé muốn làm đẹp cho các dây này bạn có thể mua thêm dây lưới về tự bọc lại . Đầu cắm ATX với 24 pin 47cm đoạn tuyệt với quá khứ hướng tới tương lai đó chính là điểm trừ của dòng Real khi không trang bị cho mình được một đầu cắm ATX 20 4 pin linh .