TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 253

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 253', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Một miếng kim loại có hình dáng giống như đường mạch in được hàn trực tiếp lên trên. Phương pháp gia tăng tiết diện mạch khá chuyên nghiệp nhìn đẹp hơn cách đổ một đống thiết hàn hay hàn cọng dây lên trên mạch. Vị trí hai đường 12V 12V1 và 12V2 trên mạch in. Phía trên ta thấy rõ các đường tải của hai đường 12V này - 12V1 chỉ cung cấp dòng điện 12V cho đầu cắm ATX12V CPU . - 12V2 cung cấp cho tất cả các thiết bị còn lại Main ATX HDD FDD . . Không thiếu sensor dòng cho hai đường 12V này cho dù rất muốn bớt một số chi tiết để giảm giá thành cho người dùng nhưng vấn đề an toàn vẫn được CoolerMaster quan tâm hàng .