TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 252

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 252', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hai tụ lọc với giá trị dung lượng cao 680uF 200VDCx2 để bù lại cho sự thiếu hụt tính năng mắc tiền PFC thường có của dòng cao cấp. Nguồn 5VSb được tạo ra từ con IC này. IC này khác với các mạch 5VSb khác ở chổ nó là một con IC tất cả trong một với mạch dao động và công suất nằm chung một vỏ nên ta thấy trên tản nhiệt không còn em Transistor công suất nào để tản nhiệt lại cho cặp CMOS công suất thao hồ mát . IC dao động cho mạch công suất chính được hàn luôn trên mạch .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG