TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 254

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 254', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thông số kỹ thuật của extreme Power được ghi rõ ràng - Hai đường 12V có tổng dòng lên đến 25A tương đương công suất 300W. - Đường có dòng cung cấp tối đa 22A tương đương công suất . - Đường 5V có dòng cung cấp tối đa là 21A tương đương công suất 105W. Nếu chỉ dựa vào 3 đường chính và cách tính công suất đơn giản thì eXtreme Power phải đạt được tổng công xuất tối đa là P Nhưng -MAX OUTPUT PoWEr 350W Vậy câu hỏi đặt ra là eXtreme có khả năng hoạt động ở mức 380W nhưng trên vỏ hộp ghi không Thử mới testing KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÔNG SUẤT TRÊN EXTREME POWER 380W RS-380-PCAR Light Load - Đường điện thế dòng . - Đường 5V điện thế 5V dòng . - Đường 12V điện thế dòng tổng dòng cho cả 2 đường . - Đường 5Vsb điện thế dòng . - Công suất hiệu dụng . - Công suất tiêu thụ điện thế cung cấp 229Vac dòng . - Hiệu xuất . - Độ ồn của quạt khi Light Load êm. Typical Load - Đường điện thế dòng . - Đường 5V điện thế dòng . - Đường 12V điện thế dòng tổng dòng cho cả 2 đường . - Đường 5Vsb điện thế dòng 1A. - Công suất hiệu dụng . - Công suất tiêu thụ 228W điện thế cung cấp 228Vac dòng 1A . - Hiệu xuất . - Độ ồn của quạt khi Typical Load n a Full Load - Đường điện thế dòng . - Đường 5V điện thế dòng . - Đường 12V điện thế dòng tổng dòng cho cả 2 đường . - Đường 5Vsb điện thế dòng . - Công suất hiệu dụng . - Công suất tiêu thụ điện thế cung cấp 226Vac dòng . - Hiệu xuất . - Nhiệt độ chênh lệch độ C với nhiệt độ phòng độ C nhiệt độ thoát ra từ PSU là 36 độ C. PSU ít tỏa nhiệt. - Độ ồn của quạt khi Full Load khá êm. Over Load - Đường điện thế dòng . - Đường 5V điện thế dòng . - Đường 12V điện thế dòng tổng dòng cho cả 3 đường . - Đường 5Vsb điện thế dòng . - Công suất hiệu dụng trong vòng 8 giờ