TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 191

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 191', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phía trên Cho hiện lại 4 đối tượng Line True True True True End Sub Khi nhấn Mouse trên Image sự kiện MouseDown nhấn mouse phát sinh và đảo màu của 4 đối tượng line tạo cảm giác Image bị lõm xuống. IMG file C DOCUME 7E í TAG LOCALS 7E í Temp msohtml í 06 clip_i IMG Và khi nhấn mouse Private Sub Imageí_MouseDown Button As Integer Shift As Integer X As Single Y As Single QBColor 7 Màu trắng QBColor 7 QBColor 0 Màu đen QBColor 0 End Sub Sau khi nhấn thả mouse ra làm phát sinh sự kiện MouseUp các lệnh cần xử lý trong sự kiện này là trả màu sắc lại như ban đầu. Private Sub Imageí_MouseUp Button As Integer Shift As Integer X As Single Y As Single QBColor O QBColor 0 QBColor 7 QBColor 7 End Sub Thấy có vẻ hơi cực khổ quá các bạn nhỉ Một số thủ thuật với Registry cái này là làm cho máy chạy nhanh cũng như là shutdown nhanh đó hehe Tổng quan về thủ thuật Registry của Windows Registry là í thế giới với những điều thú vị cho việc tinh chỉnh Windows System. Nhưng nó cũng rất nguy hiểm nên trước khi sửa bất cứ cái gì trong Registry Editor bạn cần sao lưu lại. Sau đây là 1 vài thủ thuật cho Registry Xoá dấu mũi tên trong Shortcut Icons Chỉ dùng cho Win9x Theo ngầm định Windows 9x thêm một mũi tên vào góc của biểu tượng mỗi shortcut. Mũi tên giúp ta phân biệt giữa shortcut với phần tử mà nó trỏ tới. Nếu muốn xoá các mũi tên rắc rối đó các bạn có thể làm như sau Gọi REGEDIT bằng cách vào Run rồi gõ Regedit tìm đến khoá HKEY_CLASSES_ROOT Inkfile xoá giá trị IsShortcut bằng cách nhấn chuột phải vào đó rồi chọn Delete từ thực đơn cảm ngữ cảnh. Tương tự như vậy hãy tìm đến khoá HKEY_CLASSES_ROOT piffile xoá giá trị IsShortcut rồi thoát khỏi REGEDIT.