TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 3

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 3', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | -Dùng tổ hợp phím Ctrl P để mở cửa sổ Compression chọn codec mà bạn quen thuộc configure theo ý muốn rồi chọn OK nếu bạn chưa bao giờ sử dụng mp4 codec hãy đọc các guide trước để tìm hiểu thêm Intel Indeo Video I nteì Indeo Video Raw Intel IYUV codec M-crosoft Vdeo Codec M-Ciosoft Vdeo Codec Microsoft MF EG-J Video Codec VI MicHSÖft MFEG-4 Vdeo Codec V2 Microsoft M FEG-J Video Codec V3 Microsoft RLE M dräsoft Video 1 Microsoft Windows Media Video Et VP31Compressor Bây giờ là lúc quyết định để chuyển phụ đề thành dạng tín hiệu hình ảnh Trên thanh công cụ chọn Video Filter Add một danh sách những bộ lọc dành cho VirtualDub hiện ra. levels internal logo internal motion blur internal niili transfo - internal perspective Internal resize internal rotate internal -rotated internal sharpen Sntemaậ smoother interna su btitier Avery Lee temporal smoother internal TextSub Gäbest 1 threshold internal TV linte nai VobS lib Gäbest Nếu bạn có một phụ đề lưu dưới dạng text đuôi mở rộng là srt sub psb smi ssa ass hãy chọn TextSub . Khi cửa sổ TextSub hiện ra nhập đường dẫn tới file phụ đề dạng text của bạn. Chọn Styles. nếu có ý định chỉnh sửa màu cỡ chữ font. cho phụ đề. Lưu ý nếu phụ đề tiếng Việt hay bất cứ phụ đề nào sử dụng font hỗ trợ Unicode bạn phải những font chữ cũng phải hỗ trợ Unicode ví dụ như Verdana nếu không phụ đề sẽ không hiển thị đúng. Nếu bạn đang dùng phụ đề dạng hình ảnh của VobSub xem bài hướng dẫn về VobSub để rõ hơn chọn VobSub Open để mở file idx sub bạn có sau đó chọn OK. Chọn OK cho tới khi quay trở lại cửa sổ chính của VirtualDub. Dùng tổ hợp phím Ctrl F7 để tiến hành convert. Cuối cùng những ký tự trong file phụ đề được VobSub tự động nạp song song với việc encode video và VirtualDub sẽ coi phần phụ đề đó như tín hiệu video bình sẽ thu được một file video mp4 dạng avi với phụ đề permanent. kết quả CÁCH ĐƠN GIẢN NHẤT ĐỂ ĐẶT VĨNH VIỄN MỘT PHỤ ĐỀ VÀO MỘT BỘ pHiM. -chủ yếu dùng cho VCD- Bạn đã từng .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.