TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 2

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 2', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | như vậy ta đã thu được main movie đầy đủ các thành phần. Sau bước này ta đã có một movie chính với 2 kênh âm thanh hai phụ đề các điểm đặt cũng đã có một menu con cho việc truy xuất các chapter dễ dàng giờ cần phải tạo một menu điều khiển để có thể sử dụng các tính năng này. Thiết kế menu cho DVD. Ở cửa sổ làm việc chính kích hoạt cửa sổ connections nhấn chuột kép vào Root menu menu 1 để là xuất hiện cửa sổ thiết kế cho menu này. Chọn một ảnh nền cho menu có thể là bất cứ ảnh nào mà bạn thích chỉ việc kéo thả nó vào cửa sổ menu 1. Bây giờ tôi sẽ xác định xem menu này sẽ cần có những tính năng lại ở phần biên tập movie chính đoạn film của tôi có 2 kênh âm thanh 2 phụ đề và một cửa sổ chọn chapter vì vậy muốn truy cập hết chúng cần có 6 kết nối -Kết nối cho phụ đề 1 -Kết nối cho phụ đề 2 -Kết nối cho âm thanh 1 -Kết nối cho âm thanh 2 -Kết nối tới menu chọn chapter -Kết nối để play movie Cách đơn giản nhất như sau -Với tính năng play movie Trên thanh công cụ của menu 1 chọn công cụ text ký hiệu là Aa chọn vị trí đặt text rồi nhấp chuột tôi sẽ gõ nội dung là play movie vào hộp text sau đó chuột phải vào dòng text vừa thu được chọn link movie 1 chapter 1 như vậy khi được nhấn vào nút play movie này sẽ chuyển đến điểm đầu tiên của movie 1 hay nói cách khác là play từ đầu. -Với âm thanh tạo dòng chữ English AC3 và nối với audiol vì lúc trước tôi đã đặt audio1 là file AC3 với ngôn ngữ tiếng Anh . Tương tự với phụ đề. -Kết nối với menu chapter tạo dòng chữ Scene click chuột phải và tìm tới dòng link scene1 for movie1. Ta sẽ thu được một menu đơn giản nhưng có đầy đủ tính năng cơ bản. Về bản chất menu chapter cũng là một menu giống root menu ở đó DVDlab PRO đã tự động thêm cho ta link đến đầu các chapter và linh quay về root menu vì vậy ta không cần làm thêm nút nào cho menu này. Nếu thay cho việc gõ chữ bình thường người thiết kế menu dùng một chương trình đồ họa riêng biệt để tạo nút bấm lúc đó có thể tùy biến ra vô số style hợp

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.