TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 7

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 7', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Sau khi thiết lập đủ thông số nhấn encode để thực thi convert luôn. Nếu muốn tạo nhiều setting cho nhiều file sau đó mới convert cho đỡ mất thì giờ thì đánh dấu defer the job for batch encoding ở cuối cùng sau đó quay trở lại nhập file input mới để thiết đặt khi nào xong việc thì nhấn encode. Lưu ýOrdivX mới nhất là chỉ tương thích với divX codec pro trong khi bản divX codec mới nhất là vì vậy muốn sử dụng codec mới nhất này cho dr cần có 1 bản truy cập vào trang chủ của divX tải file có tên DivX6forDrDivXTool về cài đặt vào máy để giải quyết vấn đề này. download bản hướng dẫn có minh họa _http files 6220420 Cách tạo phụ đề để có thể sử dụng được với DVD lab PRO. Những công cụ cần có trong bài viết này MaestroSBT Subrip Subtitle Workshop Unikey Cả 4 phần mềm này đều miễn phí. Những phụ đề cho DVD ta thường có thể dễ dàng kiếm được bằng cách download từ thì chúng là dạng text với dịnh dạng thông dụng là .srt smi ssa . hầu hết các định dạng text như thế đều có thể sửa nôi dung chỉ với một chương trình soạn thảo văn bản như Notepad Có một số loại phụ đề không thuộc loại text character mà lưu dưới dạng bitmap phụ đề bitmap là dạng phụ đề mặc định của DVD-V . Thay vì lưu nội dung dưới dạng văn bản và sử dụng font của hệ thống để render phụ đề như dạng text bitmap sẽ lưu tất cả nội dung phụ đề dưới dạng ảnh tức là mỗi dòng chữ là một bức phụ đề ảnh như thế gọi là sub picture. Đối với DVD lab PRO chương trình này có thể hỗ trợ cả 2 dạng phụ đề text sub và sub PRO có một engine riêng để render phụ đề được nó hỗ trợ về dạng oic sub dùng được cho DVD. Cách nhập sub nói chung Nhập text sub trong DVDlab PRO thực sự đơn giản chỉ cần khai báo phụ đề hợp pháp có dạng .sub .srt .ssa DVD lab PRO sẽ nhận diện text và cho phép chúng hiện ra với bất cứ font nào đủ tương thích trong hệ điều hành của bạn Sử dụng nút select font .Chuyển đổi qua lại giữa các dạng text sub nên sử dụng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.