TAILIEUCHUNG - GIỚI THIỆU QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP

Một hệ thống sản xuất nhận đầu vào là nguyên liệu thô, con người, máy móc, nhà xưởng, kỹ thuật công nghệ, tiền mặt và các nguồn tài nguyên khác chuyển đổi nó thành sản phẩm hoặc dịch vụ. Quá trình chuyển đổi này là trọng tâm của cái gọi là sản xuất và là hoạt động phổ biến của một hệ thống sản xuất. Mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị trong sản xuất và điều hành, những người mà chúng ta sẽ gọi là nhà quản trị hệ thống sản xuất, là các hoạt động. | GIỚI THIỆU QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP 1. Một số khái niệm 1. 1. Khái niệm về sản xuất Theo quan niệm phổ biến trên thế giới thì sản xuất được hiểu là một quá trình tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Một hệ thống sản xuất nhận đầu vào là nguyên liệu thô con người máy móc nhà xưởng kỹ thuật công nghệ tiền mặt và các nguồn tài nguyên khác chuyển đổi nó thành sản phẩm hoặc dịch vụ. Quá trình chuyển đổi này là trọng tâm của cái gọi là sản xuất và là hoạt động phổ biến của một hệ thống sản xuất. Mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị trong sản xuất và điều hành những người mà chúng ta sẽ gọi là nhà quản trị hệ thống sản xuất là các hoạt động biến đổi trong quá trình sản xuất. Như vậy về thực chất sản xuất chính là quá trình biến đổi các yếu tố đầu vào biến chúng thành các sản phẩm hoặc dịch vụ ở đầu ra. Theo nghĩa rộng sản xuất bao hàm bất kỳ hoạt động nào nhằm thoả mãn nhu cầu của con người. Nó có thể phân thành Sản xuất bậc 1 sản xuất bậc 2 sản xuất bậc 3. - Sản xuất bậc 1 khai thác nguyên thuỷ Là hình thức sản xuất dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên hoặc là những hoạt động sử dụng các nguồn tài nguyên sẵn có có ở dạng tự nhiên như khai thác quặng mỏ khai thác lâm sản đánh bắt hải sản trồng trọt. - Sản xuất bậc 2 ngành chế biến Là hình thức sản xuất chế tạo chế biến các loại nguyên liệu thô hay tài nguyên thiên nhiên thành hàng hóa. - Sản xuất bậc 3 ngành dịch vụ Cung cấp hệ thống các dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của con người như bốc dỡ hàng hóa bưu điện viễn thông ngân hàng tài chính bảo hiểm y tế giáo dục. Đặc điểm của sản xuất hiện đại - Sản xuất phải có kế hoạch hợp lý khoa học kỹ sư giỏi công nhân được đào tạo thiết bị hiện đại. - Ngày càng chú trọng đến chất lượng sản phẩm. - Ngày càng nhận thức rõ con người là tài sản quý nhất của doanh nghiệp. - Mối quan tâm chung về kiểm soát chi phí - Tập trung và chuyên môn hóa - Những nhà máy lớn cũ là trở ngại cho sự cải tiến - Ứng dụng ý tưởng cơ khí hóa và tự động hóa - Ngày càng ứng dụng nhiều thành