TAILIEUCHUNG - ĐỊNH NGHĨA THƯƠNG HIỆU

Từ thương hiệu (Brand) có nguồn gốc từ chữ Brandr, theo tiếng Aixơlen cổ nghĩa là đóng dẫu. Xuất phát từ thời xa xưa khi những chủ trại muốn phân biệt đàn cừu của mình với những đàn cưu khác, họ đã dùng một con dấu bằng sắt nung đỏ đóng lên lưng từng con một, thông qua đó khẳng định giá trịn hàng hoá và quyền sở hữ của mình. Như thế, thương hiệu xuất hiện từ nhu cầu tạo sự khác biệt cho sản phẩm của nhà sản xuất | ĐỊNH NGHĨA THƯƠNG HIỆU 1. Thương hiệu Từ thương hiệu Brand có nguồn gốc từ chữ Brandr theo tiếng Aixơlen cổ nghĩa là đóng dẫu. Xuất phát từ thời xa xưa khi những chủ trại muốn phân biệt đàn cừu của mình với những đàn cưu khác họ đã dùng một con dấu bằng sắt nung đỏ đóng lên lưng từng con một thông qua đó khẳng định giá trịn hàng hoá và quyền sở hữ của mình. Như thế thương hiệu xuất hiện từ nhu cầu tạo sự khác biệt cho sản phẩm của nhà sản xuất. Ngày nay thương là buôn bán hiệu là dấu để nhận biết và phân biệt. Như vậy thương hiệu là dấu hiệu đặc trương của một doanh nghiệp được sử dụng để nhận biết một doanh nghiệp hoặc một sản phẩm của doanh nghiệp trên thương trường. Ngoài ra theo hiệp hội Marketing Hoa Kì một thương hiệu là một cái tên một từ ngữ một dấu hiệu một biểu tượng một hình vẽ hay tổng hợp tất cả các yếu tố kể trên nhằm xác định các sản phẩm hay dịch vụ của một hay một nhóm người bán và phân biệt các sản phẩm dịch vụ đó với các đối thử cạnh tranh. 2. Nhãn hiệu Trade mark Bên cạnh thương hiệu của công ty thì nhãn hiệu là dấu hoặc tên gọi của một sản phẩm được đăng kí với luật pháp sử dụng trên thị trường. Cần ghi nhận rằng ranh giới giữa hai chữ thương hiệu Brand và nhã nhiệu trade mark chỉ mang tính tương đối. CHúng ta có thể hiểu đơn giản là một nhãn hiệu đã đăng kí Registered trade mark - sẽ được coi là một thương hiệu chính thức à được bảo hộ từ pháp luật. 3. Xác định giá trị thương hiệu Trích bài Giá trị của thương hiệu là gì - tác giả Kevin Keller Thương hiệu Việt - nxb Trẻ và Saigon times Group Giá trị thương hiệu có thể được tính bằng - Giá trị tiền bạc Tổng thu nhập thêm từ sản phẩm có thương hiệu cao hơn thu nhập từ sản phẩm tương đương nhưng không có thương hiệu. - Giá trị vô hình giá trị vô hình đi với sản phẩm không thể tính bằng tiền hoặc con số cụ thể. Ví dụ hãng giày thể thao Nike tạo ra nhiều giá trị vô hình cho sản phẩm của họ bằng cách gắn chúng với những ngôi sao thể thao trẻ em và người lớn đều muốn sản phẩm Nike để có cảm giác mình