TAILIEUCHUNG - QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU - HAI TRONG MỘT?

Quản lý thương hiệu (Brand Management - BM) và Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management - CRM) là hai vấn đề lớn của một công ty. Chúng ta thường thấy hai công việc này do các phòng ban và những nhân viên khác nhau thực hiện. Vậy chúng có gì giống nhau và khác nhau? Và liệu chúng ta có thể tích hợp hai bộ phận này làm một? | UẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU -HAI TRONG MỘT Quản lý thương hiệu Brand Management - BM và Quản lý quan hệ khách hàng Customer Relationship Management - CRM là hai vấn đề lớn của một công ty. Chúng ta thường thấy hai công việc này do các phòng ban và những nhân viên khác nhau thực hiện. Vậy chúng có gì giống nhau và khác nhau Và liệu chúng ta có thể tích hợp hai bộ phận này làm một Hiện nay trên thế giới có rất nhiều những khái niệm khác nhau về thương hiệu brand thậm chí còn nhiều quan niệm lẫn lộn giữa thương hiệu và nhãn hiệu trade mark . Có quan điểm cho rằng Thương hiệu là tên hay một biểu tượng dùng để nhận biết và phân biệt với các tên hoặc sản phẩm khác trên thị trường . Cách định nghĩa này gần giống với Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ thương hiệu là tên từ ngữ dấu hiệu biểu tượng hình vẽ hay tổng hợp của tất cả các yếu tố trên nhằm xác định các sản phẩm hay dịch vụ của một hay một nhóm người bán và phân biệt các sản phẩm và dịch vụ đó đối với các đối thủ cạnh tranh và rất dễ gây nhầm lẫn với định nghĩa về nhãn hiệu của Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế nhãn hiệu là bất kỳ một chữ một cái tên hay một biểu tượng một câu khẩu hiệu một thiết kế mẫu mã hoặc sự phối hợp của những yếu tố này khi được dùng để nhận biết và phân biệt một sản phẩm trên thị trường . Bên cạnh đó định nghĩa về thương hiệu do Microsoft đưa ra tương đối ngắn gọn Thương hiệu là một vị trí riêng biệt mà chúng ta có được trong tâm trí của khách hàng không chỉ là một cái tên hay một logo và mạnh nhất khi có sự cam kết về tình cảm . Cũng như thương hiệu các khái niệm về CRM rất khác nhau và có thể tạm chia ra thành ba trường phái chính Định nghĩa CRM hướng vào công nghệ định nghĩa CRM hướng vào vòng đời khách hàng và định nghĩa CRM hướng vào chiến lược. CRM hướng vào công nghệ cho thấy nhu cầu của các nhà sản xuất phần mềm trong việc định vị một sản phẩm cụ thể của họ thường là tự động hóa một phần của CRM. Những định nghĩa theo xu hướng này thường bao hàm việc sử dụng công nghệ. Và theo

TÀI LIỆU HOT