TAILIEUCHUNG - Bài giảng đạo đức lớp 4 - BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO

Học xong bài này, HS có khả năng: -Hiểu: +Công lao của các thầy giáo, cô giáo đối với HS. +HS phải kính trọng, biết ơn, yêu quý thầy giáo, cô giáo. -Có thái độ kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo. dùng dạy học: -SGK Đạo đức 4. -Các băng chữ để sử dụng cho hoạt động 3, tiết 1. -Kéo, giấy màu, bút màu, hồ dán để sử dụng cho hoạt động 2, tiết 2. | BIẾT ƠN THẦY GIÁO CÔ GIÁO I. Mục tiêu Học xong bài này HS có khả năng -Hiểu Công lao của các thầy giáo cô giáo đối với HS. HS phải kính trọng biết ơn yêu quý thầy giáo cô giáo. -Có thái độ kính trọng biết ơn thầy giáo cô giáo. II. Đồ dùng dạy học -SGK Đạo đức 4. -Các băng chữ để sử dụng cho hoạt động 3 tiết 1. -Kéo giấy màu bút màu hồ dán để sử dụng cho hoạt động 2 tiết 2. III. Hoạt đông trên lớp Tiết 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ôn định Cho HS hát . 2. KTBC -GV nêu yêu cầu kiểm tra Nhắc lại ghi nhớ của bài Hiếu thảo với ông -Một số HS thực hiện. -HS nhận xét. bà cha mẹ Hãy nêu những việc làm hằng ngày của bản thân để thể hiện lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. -GV ghi điểm. mới a. Giới thiệu bài Biết ơn thầy giáo cô giáo b. Nội dung Hoạt động 1 Xử lí tình huống SGK 20-21 -GV nêu tình huống Cô Bình- Cô giáo dạy bọn Vân hồi lớp 1. Vừa hiền dịu vừa tận tình chỉ bảo cho từng li từng tí. Nghe tin cô bị ốm nặng bọn Vân thương cô lắm. Giờ ra chơi Vân chạy tới chỗ mấy bạn đang nhảy dây ngoài sân báo tin và rủ Các bạn ơi cô Bình bị ốm đấy chiều nay chúng mình cùng đến thăm cô nhé -GV kết luận Các thầy giáo cô giáo đã dạy dô các em biết nhiều điều hay điều tốt. Do đó -HS dự đoán các cách ứng xử có thể xảy ra. -HS lựa chọn cách ứng xử và trình bày lí do lựa chọn. -Cả lớp thảo luận về cách ứng xử. các em phải kính trọng biết ơn thầy giáo cô giáo. Hoạt động 2 Thảo luận theo nhóm đôi Bài tập 1- SGK 22 -GV nêu yêu cầu và chia lớp thành 4 nhóm HS làm bài tập. Việc làm nào trong các tranh dưới đây thể -Từng nhóm HS thảo luận. hiện lòng kính trọng biết ơn thầy giáo cô giáo. -Mỗi nhóm trình bày một tranh -GV nhận xét và chia ra phương án đúng của -HS lên chữa bài tập- Các nhóm khác bài tập. nhận xét bổ sung. Các tranh 1 2 4 thể hiện thái độ kính trọng biết ơn thầy giáo cô giáo. Tranh 3 Không chào cô giáo khi cô không dạy lớp mình là biểu lộ sự không tôn trọng thầy giáo cô giáo. Hoạt động 3 Thảo luận nhóm Bài tập 2- -Từng nhóm HS thảo luận và ghi SGK 22 những .